Demonstration site (Sandbox / Snapshot)

Umožňuje provést obnovení uloženého stavu webu, které je možné provést ručně nebo automaticky pomocí služby cron. Vhodné pro testování webu, uživatelů, modulů, témat vzhledů, zřízení veřejného předváděcího místa atd.

Instalace a nastavení

 1. Rozbalte modul Demonstration site (Sandbox / Snapshot) 6.x-1.4 do adresáře sites/all/modules.
 2. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) povolte požadované moduly.
 3. V admin/user/permissions (Administrace, Uživatelé, Oprávnění) nastavte oprávnění jednotlivých uživatelských rolí.
 4. V admin/build/demo (Administrace, Prvky webu, Demonstration site) můžete upravit výchozí nastavení.
 5. admin/build/demo/dump (Administrace, Prvky webu, Demonstration site, Create snapshot) vytvořte alespoň jeden bod obnovy.
 6. Postup nastavení automatické obnovy:
  1. Vytvořte alespoň jeden bod obnovy
  2. V admin/build/demo/manage (Manage snapshots) zvolte bod obnovy, který se má použít při spuštění cronu.
  3. admin/build/demo (Stav) povolte automatický reset.

Další moduly:

 • Demonstration Site Install Profile