Feeds Tamper

Modifikace dat před jejich uložením (např. najít – nahradit, odstranění duplicit, ořez, regulární výrazy, import víceúrovňové taxonomie do slovníku atd).

U verze Feeds Tamper 7.x-1.0-beta4 je vhodné použít patch 1794482#20.

Příklad funkce Trunkate

 • Popis: Truncate 255
  • Number of characters: 255

Příklady funkce Find replace REGEX (více viz Kodos):

 • Popis: Delete " | " in the start
  • REGEX to find: /^ \| (.*)$/i
  • Replacement pattern: $1
 • Popis: Delete " | " in the end
  • REGEX to find: /(.*) \| $/i
  • Replacement pattern: $1
 • Popis: Find " | " and replace " Kč | "
  • REGEX to find: /(.*) \| (.*)/i
  • Replacement pattern: $1 Kč | $2
 • Popis: Remove "short word"
  • REGEX to find: / (\S{1,2}|[-&@#~]|bez|buď|čím|když|nad|pod|pro|před|přes|při|tím) /i
  • Replacement pattern:  (jedna mezera)
 • Popis: Find " (" and ")" replace " "
  • REGEX to find: /(\s\(|\)\z)/i
  • Replacement pattern:   (jedna mezera)
 • Popis: Remove duplicates (deduplication)
  • REGEX to find: /(\S+\s+)\1+/i
  • Replacement pattern: $1

Další moduly: