Backup and Migrate

Zjednodušuje zálohování a obnovu databáze nebo přenos databáze z jednoho webu na druhý. Podporuje kompresi a automatické zálohování. Zálohu je možné uložit lokálně nebo serverově a obnova je možná z nahrané nebo dříve zálohované databáze. Nastavení umožňuje zvolit které tabulky a jaká data se mají zálohovat a umožňuje tak vyloučit cache data a indexovaná data vyhledávání, které není třeba zálohovat. Modul je určen pro MySQL databáze.

 1. Rozbalte modul Backup and Migrate 7.x-3.0 do adresáře sites/all/modules/.
 2. Volitelně nainstalujte modul Token.
 3. V modules (Moduly) modul povolte.
 4. V admin/people/permissions (Uživatelé, Oprávnění) upravte požadovaná oprávnění.
 5. admin/config/system/backup_migrate (Konfigurace, Systém, Backup and Migrate) proveďte požadovaná nastavení:
  • v sekci Zálohování je možné provést rychlou ruční zálohu a v případě pokročilého zálohování i případnou rychlou úpravu profilu
  • v sekci Nastavení, Settings Profils můžete upravit nastavení profilů např.
   • Název profilu: Daily (Weekly)
   • Soubor se zálohou
    • název souboru se zálohou: [site:name]-daily
    • připojit časové razítko: Y-m-d\TH-i-s
    • komprese: GZip
   • Výchozí databáze backup option
    • vyloučit data z následujících tabulek
     • (accesslog)
     • cache...
     • (search_dataset)
     • (search_index)
     • (search_total)
     • (sessions)
     • (watchdog)
    • (uzamknout tabulky během zálohování)
   • Public files directory backup options
    • Exclude the following files or directories
     • backup_migrate
     • styles
     • css
     • js
     • ctools
     • less
   • Entire site (code, files & DB) backup options
    • Exclude the following files or directories
     • public://backup_migrate
     • public://styles
     • public://css
     • public://js
     • public://ctools
     • public://less
     • sites/default/settings.php
     • sites/default/files/tmp
   • Pokročilé volby
    • Odeslat e-mail, pokud zálohování selže
   • (přepnout web do off-line verze během zálohování)
  • v sekci Nastavení, Umístění je možné přidat cíl např. "FTP adresář":
   • Cesta: . ("tečka" = aktuální adresář)
   • zaškrtněte "Use PASV transfers"
  • v sekci Schedules je možné např. omezit počet záloh (starší se budou přepisovat novějšími)
   • Daily (Weekly)
    • 1 záloha denně (týdně)
    • Automatically delete old backups
     • Simple Delete
      • Počet záloh, které se ponechají na serveru: 7 (4)
    • Umístění zálohy: např. FTP
  • v sekci Obnova je možné provést obnovu webu z externí nebo místní zálohy (pro obnovu je možné využít i sekci Uložené zálohy)
  • v sekci Uložené zálohy je k dispozici přehled uložených záloh
 6. Zálohovaná data jsou chráněna před veřejností pomocí .htaccess soboru ovšem jen na správně nastaveném Apache serveru. Zkontrolujte proto, zda jsou zálohy opravdu veřejně nedostupné. 
 7. U PHP zajistěte dostatečný časový limit a velikost paměti a obnovu databáze vždy nejprve vyzkoušejte na testovacím webu! 

Další moduly:


Databáze:

 • ZIP komprese není vhodná u větších databází (desítky MB) neboť dekomprese je náročná na systémové prostředky