Feeds

Umožňuje jednorázově nebo periodicky importovat RSS, CSV, OPML, dávkový import velkých souborů a další data jako uzly, uživatele, termíny nebo jednoduché záznamy v databázi. 

Importy jsou dostupné na adrese your-web.cz/import. Tento odkaz je vhodné si přidat do navigace Management (pro import souborů je v Basic settings vhodné zvolit Use standalone form a ve File upload zaškrtnout volbu Supply path to file or directory directly).

SimplePie:

 1. V sites/all/libraries/ vytvořte adresář simplepie.
 2. Do takto vytvořeného adresáře stáhněte ze stránek http://simplepie.org/downloads/ soubor simplepie_1.3.1.compiled.php (odkaz "single-file version").
 3. Soubor přejmenujte na simplepie.compiled.php

Příklad nastavení XML importu:

 • Basic settings
  • Attach to content type: Use standalone form
  • Periodic import: Every 1 day
  • Import on submission: ano
  • Process in background: ne (ano, pouze u velkých souborů importovaných z webového prohlížeče – nastavení nemá vliv na importy prováděné pomocí cronu)
 • Načítač
  • File upload
 • File upload
  • Supply path to file or directory directly: ano
  • public: Veřejné soubory poskytnuté webovým serverem: ano
  • private: Privátní lokální soubory obsluhované Drupal: ne
 • Parser
  • XPath XML parser
 • XPath XML parser
 • Processor
  • Node processor
 • Node processor
  • Nastavení
   • Update existing uzly: Update existing uzly
   • Skip hash check: ne (ano, pouze při testování importu)
   • Formát textu: Filtered nebo Full HTML (Plan text je vhodný např. při importech taxonomie)
   • Autor: dle potřeby
   • Authorize: ano
   • Expire nodes: nikdy (nebo dle potřeby)
  • Mapování
   • Mapování pro node processor
    • xpathparser:0, GUID, Used as unique.
    • xpathparser:1, Title, Not used as unique.
    • xpathparser:2, Body
    • xpathparser:3, Vocabulary, Search taxonomy terms by: Term name
   • Configure Feeds Tamper

Podobné moduly:

 • Feed Import – import XML, HTML nebo CSV dat za použití XPath parseru
  • jednodušší alternativa modulu Feeds (nevyžaduje modul Feeds enlightened)
 • HTML2Book
 • Import HTML
 • Views XML Backend – nativní podpora XPath

Další moduly:

 • Feeds XPath Parser – import XML nebo HTML dat
 • Feeds Tamper – modifikace dat před jejich uložením (např. import víceúrovňové taxonomie do slovníku)
 • Feeds: Entity Translation – přidává podporu jazyků pro pole vytvořená pomocí Entity Translation
 • Feeds entity reference
 • htmLawed – umožňuje filtrovat obsah (např. od HTML atributu "style") i před jejich uložením do databáze
 • Field collection feeds
 • Feeds QueryPath Parser