Book

Modul kniha je vhodný pro vytváření strukturovaných, vícestránkových hypertextů, např. manuálů, příruček či FAQ. Umožňuje rozdělit dokumenty do kapitol, sekcí, podsekcí atd.

V dolní části každé stránky knihy je k dispozici navigace pomocí odkazů Předchozí, Následující a O úroveň výše. Další navigaci může poskytnou navigační blok knihy. Verze pro tisk obsahuje stránku a všechny její podsekce.

 1. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) povolte modul Book.
 2. V admin/content/types (Administrace, Správa obsahu, Typy obsahu) je možné nastavit výchozí hodnoty pro typy obsahu Strana knihy např.:
  • vypnout komentáře atd.
  • vypnout zobrazování autora
  • zapnout automatické vytváření revizí (modul Diff)
 3. V admin/user/permissions (Administrace, Uživatelé, Oprávnění) u Drupalu 5 v admin/user/access (Administrace, Uživatelé, Kontrola přístupu) nastavte v sekci Modul book oprávnění jednotlivých uživatelských rolí.
  • zobrazit verzi pro tisk
 4. V admin/build/menu-customize/navigation (Administrace, Prvky webu, Menu, Navigace) u Drupalu 5 v admin/build/menu (Administrace, Prvky webu, Menu) můžete upravit implicitně vypnutou položku navigace Knihy.
 5. V admin/build/block (Administrace, Prvky webu, Bloky) můžete povolit blok Obsah knihy.
  • zajímavou možností je volba Zobrazit blok pouze na stránkách knihy
 6. Vytvořte obsah Strana knihy:
  • u nové knihy zvolte u osnovy knihy: vytvořit novou knihu
 7. Každý typ obsahu je možné začlenit do struktury libovolné knihy:
  • zobrazte libovolný typ obsahu a přejděte na záložku Začlenit
 8. V admin/content/book (Administrace, Správa obsahu, Knihy) je možné zobrazit seznam všech knih a provádět jejich úpravy. Je zde také možné vyhledat sirotčí stránky (stránky, které nejsou začleněny do struktury žádné knihy).
 9. V admin/build/path/pathauto (Administrace, Prvky webu, Url aliasy, Automated alias settings) u Drupalu 5 v admin/settings/pathauto (Aministrace, Nastavení webu, Pathauto) upravte:
  • Nastavení cesty uzlu:
   • Vzorek pro všechny nody typu Stránka knihy: book/[bookpath-raw]/[title-raw]
 10. Výchozí šablony modulu book ...export-html.tpl.php (verze pro tisk) je možné zkopírovat do svého tématu vzhledu a upravit dle potřeb např. doplňte:
  • <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />

Obsah knihy je možné vytvářet i kombinací více typů obsahu (Chapter Jump Menu) např:

 1. meta-data: title, summary, genre, series, rating
 2. content: chapter or the real content of the book

Příklad URL adres:

 • úvodní stránka každé knihy: stories/[node:book:mlid]
 • kapitoly: stories/[node:book:root:mlid]/[node:nid]

Rozšiřující moduly (groups.drupal.org/node/23899):

 • Booktree
 • Book Menus
 • Book Explorer
 • Book helper
 • Menu Node API
 • a další viz odkaz výše

Podobné moduly:

 • Book made simple

Zobrazení obsahu knihy (pomocí Views):

 • drupal.org/node/614882
 • Views tree