Authorship Module

Umožňuje vybrat jednu položku z profilu uživatele, která se zobrazí nad úplným obsahem místo uživatelského jména autora, které je většinou bez dakritiky.

 1. Povolte a nastavte modul Profile.
 2. Rozbalte modul Authorship Module do adresáře sites/all/modules.
 3. V Administrace, Prvky webu, Moduly (admin/build/modules) modul povolte.
 4. V Administrace, Uživatelé, Kontrola přístupu (admin/user/access) nastavte oprávnění pro Modul authorship:
  • user use authorship: umožňuje uživateli měnit nastavení authorship, ale pouze u vlastního vytvořeného obsahu (raději nepovoluje)
 5. V Administrace, Správa obsahu, Typy obsahu (admin/content/types) nastavte u daného typu obsahu (nejlépe u všech):
  • The profile variable name used to store the real name: profile_nickname
  • Enable authorship module functionality: Povoleno