Bootstrap

Elegantní, intuitivní a výkonné "mobile first" téma vzhledu, které propojuje Drupal a Bootstrap framework.

 • tutorialspoint.com/bootstrap/bootstrap_responsive_utilities.htm

Instalace a nastavení

 1. Rozbalte téma Bootstrap 7.x-3.0 do adresáře sites/all/themes/.
 2. Nainstalujte modul jQuery Update a nastavte minimálně jQuery verzi 1.9.0+.
 3. Zkopírujte adresář sites/*/themes/bootstrap/bootstrap_subtheme do sites/*/themes/ a přejmenujte např. na my_bootstrap_theme.
  • v nově vytvořeném subtématu přejmenute soubor bootstrap_subtheme.info.starterkit na my_bootstrap_theme.info a upravte jeho obsah (např. název a popis) dle potřeb
 4. admin/appearance (Vzhled) zvolte nově vytvořené sub-téma my_bootstrap_theme.
  • v nastavení vzhledu subtématu v sekci Pokročilé je možné si pomocí Bootswatch theme zvolit výchozí vzhled
 5. Přečtěte si soubory README.txt v adresářích:
  • ./css – Compiled sub-theme source files
  • ./less – Sub-theme source files
  • ./templates – Template files
 6. Pro úplnou podporu Glyphicons nainstalujte moduly Icon API nebo i Fontello.
 7. Volitelně nainstalujte modul Bootstrap Libraryyes
 8. Rozšíření:
  • github.com/djokodonev/bootstrap-multilevel-dropdown – doplnění víceúrovňové navigace
   • subtéma doplňte o soubory:
    • css/bootstrap-dropdown-multilevel.css
    • js/bootstrap-dropdown-multilevel.js
   • a do souboru my_bootstrap_theme.info doplňte řádky
   • ; github.com/djokodonev/bootstrap-multilevel-dropdown
    stylesheets[all][] = css/bootstrap-dropdown-multilevel.css
    scripts[] = js/bootstrap-dropdown-multilevel.js
  • github.com/CWSpear/bootstrap-hover-dropdown – doplnění hover efektu u navigace
   • subtéma doplňte o soubory:
    • js/bootstrap-hover-dropdown.js
    • js/script.js
   • a do souboru script.js doplňte řádky
    • (function ($) {
      // To understand behaviors, see https://drupal.org/node/756722#behaviors
      Drupal.behaviors.my_script = {
       attach: function(context, settings) {
        // github.com/CWSpear/bootstrap-hover-dropdown
        $('.dropdown-toggle').attr('data-hover', 'dropdown');
       }
      };
     })(jQuery);
 9. ...

Téma vzhledu Bootstrap 7.x-3.0

Drupal Bootstrap Documentation:

Podobná témata:

 • Tweme
 • Bootstrap Business
 • Bootstrap Barrio

Další moduly (Bootstrap related modules):

 • Bootstrap Tour - průvodce webovými stránkami
 • Display Suite Bootstrap Layouts
 • Views Bootstrap
  • Full height carousel
  • $(document).ready(function(){
     function sliderFullScreen(){
       var windowHeight = $(window).height();
       $('.carousel, .carousel-inner, .carousel .item, .carousel .fill').css('height',windowHeight);
     }
     sliderFullScreen();
     $(window).resize(function(){
       sliderFullScreen();
     });
   });
 • Panels Bootstrap Layouts
 • Advanced Forum Bootstrap
 • Parallax Background
 • atd.

Příklady obsažené v ve zdrojovém Boostrap archivu:

 • Responzivní šablony s mobile menu:
  • carousel
  • jumbotron
  • navbar-fixed-top
  • offcanvas
  • starter-template yes
  • sticky-footer-navbar
  • theme enlightened
 • Neresponzivní šablona:
  • non-responsive

Tipy:

 • grid
 • justified-nav (vzhled menu)
 • signin

Podobná témata:

Přehled webových frameworků:

 • getskeleton.com – normalize + pouze jeden CSS soubor enlightened
 • purecss.io – jen samostatné CSS soubory enlightened
 • getbootstrap.com – mobile first, CSS, JS, Fonts, Components (drop down menus, paginations and alert boxes)
 • html5boilerplate.com – HTML, CSS, JS, Images (umožňuje "rychlý start" projektu)
 • matthewhartman.github.io/base – mobile first, Less, Sass
 • Open Framework
 • Foundation