Responsive Images

Načítání obrázků v různých velikostech na základě šířky okna prohlížeče. Vhodné zejména adaptivní webové stránky. 

 1. Nainstalujte Chaos tool.
 2. Rozbalte modul Responsive Images 7.x-1.0-beta3 do adresáře sites/all/modules/.
 3. sites/all/libraries/ vytvořte adresář responsive_images/.
 4. Rozbalte archiv cookie-driven a zkopírujte jeho obsah do adresáře sites/all/libraries/responsive_images/
  • volitelně můžete nainstalovat module Libraries API, který umožňuje instalovat knihovny do jiných umístění
 5. V admin/modules (Moduly) modul povolte. 
 6. Volitelně můžete v admin/config/media/image-styles (Konfigurace, Média, Styly obrázků) upravit nebo vytvořit požadované styly obrázků.
 7. ...
 8. Configure the module at admin/config/media/responsive_images, by defining responsive image sets.
 9. After saving, go to admin/config/media/responsive_images/instructions, where you find instructions on the code that needs to be added to your Drupal .htaccess file
 10. Set the formatter for your images to "Responsive Image" (via 'Manage Displays' on your content type, field settings in Views, ...)
 11. If you add or change responsive image sets, your .htaccess file will have to be updated accordingly!

Podobné moduly: