Picture

Umožňuje obrázkům reagovat na šířku okna prohlížeče (responsive layout) a automaticky načítat příslušné velikosti obrázků definované pomocí image cache.

Poznámky:

 • verze 7.x-1.1 zatím nepodporuje modul Colorbox, Cloud Zoom atd. no
 • stále tedy používám modul Responsive images and styles
 • unimitysolutions.com/blog/responsive-theme-drupal-7-part-3-making-images-responsive

Instalace a nastavení:

 1. Nainstalujte a povolte modul Breakpoints.
 2. Nainstalujte a povolte modul Picture 7.x-1.1.
 3. Přidejte nové styly pro definované hraniční hodnoty (Add new styles for breakpoints):
  • předpona: resp_
 4. Upravte nově definované styly obrázků (resp_breakpoints_theme_...).
 5. V admin/config/media (Nastavení, Média, Obrázek) přiřaďte definované styly modulu Picture.
 6. U všechy typů obsahů (stránka, článek atd.) změňte ve správě zobrazení formát obrázku na Picture.  

Další moduly:

 • Flex Slider – responzivní slideshow a obrázky
 • Image Replace – rozdílné obrázky pro různá zařízení
 • Blueberry – responsive slider
 • FitVids
 • Responsive image styles
  • lazy loading – postupné načítání pouze viditelných obrázků
  • možnost nastavení odlišných breakpointů pro různé obrázky
 • Client-side adaptive image
 • Responsive images and styles
  • nemá lazy loading
  • pouze globální nastavení breakpointů
  • ​Full support for image fields
  • Full support for colorbox
  • Partial support for field_slideshow
  • Doesn't need any changes to .htaccess / nginx
  • Supports page caching per size
  • Can do an automatic reload if the cookie isn't set
  • Can do an automatic reload if the window size is changed
  • Supports expire module, so the cache gets cleared for all defined suffixes
  • Supports the Context Module
  • Supports the Media Module
  • Supports images within blocks (can be disabled on the settings page)
  • Supports images within entity textfields (must be enabled in the settings of the field)
 • Responsive Images
  • works as a field formatter
  • only supports 2 sizes
 • Adaptive Image
  • works with screen size, not window size
 • Adaptive Image Styles (ais)
  • needs .htaccess rules
  • is integrates with the Media module
 • Client-side adaptive image
  • works as a field formatter
 • Media: Responsive
  • works only on media field
  • set as maximum width
  • uses css for the smaller variants

Další moduly: