Aggregator

Agregátor zdrojů umožňuje zobrazovat nejnovější obsah jiných oblíbených webů pomocí zdrojů založených na RSS, RDF a Atom formátu.

  1. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) povolte modul Aggregator.
  2. V admin/user/permissions (Administrace, Uživatelé, Oprávnění) případně u Drupalu 5 admin/user/access (Administrace, Uživatelé, Kontrola přístupu) nastavte oprávnění jednotlivých uživatelských rolí.
  3. V admin/content/aggregator (Administrace, Správa obsahu, Agregátor zdrojů) je možné přidat oblíbený obsah jiných webů např.:
  4. V admin/build/menu-customize/navigation (Administrace, Prvky webu, Menu, Navigace) případně u Drupalu 5 admin/build/menu (Administrace, Prvky webu, Menu) je možné upravit položku Agregátor zdrojů.
  5. V admin/build/block (Administrace, Prvky webu, Bloky) je možné povolit zobrazení bloku pro každý zdroj nebo kategorii zdrojů s nejnovějšími položkami.