Taxonomy Menu

Automatické vytváření položek menu na základě kategorií (transformace termínů libovolného slovníku na menu):

 • vlastní menu z každého slovníku
 • oddělené slovníky je možné spojit do jednoho menu
 • umožňuje kombinovat automaticky generovaný obsah menu s ručně vytvářenými odkazy
 • splupracuje s moduly ViewsPathauto
 • nekoliduje s jinými menu moduly

Instalace a nastavení

 1. Rozbalte modul Taxonomy Menu 7.x-1.4 do adresáře sites/all/modules/.
 2. admin/modules (Moduly) modul povolte.
 3. admin/structure/taxonomy (Struktura, Kategorie) upravte sekci Taxonomy Menu u slovníků, které se mají zobrazovat v menu:
  • Menu (zvolte menu ve kterém se má slovník zobrazovat)
  • Menu Path Type: Výchozí
  • Ano Display Number of Items
  • Ano Hide Empty Terms
  • (Ano Display Descendants)
 4. admin/structure/menu (Struktura, Menu) je možné položky příslušného menu dále upravovat (přidávat další, upravovat zobrazení, hierarchii atd.).

Další moduly:

 • Taxonomy Menu Trails