Taxonomy Treemenu

Umožňuje vytvářet vlastní menu z vybrané větve taxonomie:

 • libovolný počet menu, s volitelnou hloubkou na základě vybrané větve slovníku nebo termínu, s uzly nebo ne, na stránkách nebo v blocích
 • spolupracuje s Views
 • reaguje na změny v taxonomii
 • spolupracuje s vícenásobnou hierarchií
 • dědí počty uzlů a vytváří kombinovaný seznam termínů
 • umožňuje zobrazovat počty uzlů
 • instalací modulu Advanced Help získáte v administraci vestavěnou nápovědu
 • mnoho snippetů a podpůrných funkcí

Instalace

 1. Rozbalte modul Taxonomy Treemenu 6.x-7.1 do adresáře sites/all/modules.
 2. Volitelně můžete nainstalovat modul Views, Advanced helpDHTML Menu.
 3. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
 4. V admin/build/menu/treemenu/add (Administrace, Prvky webu, Menu, Add taxonomy treemenu) nastavte vlastnosti nového menu:
  • Branch – při změně výchozího budu je nutné původní menu smazat a vytvořit nové
 5. Přečtěte si soubor QUICKSTART nebo Advanced Help.

Více možností nabízí modul Taxonomy Menu (např. umožňuje kombinovat automaticky generovaný obsah menu s ručně vytvářenými odkazy).