Menu Block

Umožňuje vytvořit konfigurovatelné bloky menu začínající libovolnou úrovní libovolného menu s možností omezení počtu jejich úrovní (např. 2+ nebo 2-3).

Drupal 8

Součástí jádra systému.

Drupal 7

Instalace

 1. Rozbalte modul Menu Block 7.x-2.4 do adresáře sites/all/modules.
 2. admin/modules (Moduly) modul povolte.
 3. admin/structure/block (Struktura, Bloky, Add menu block) nastavte vlastnosti nového bloku:
  • aktivní sekundární menu – při kliknutí na nadřazenou položku menu zobrazí odpovídající blok s podřízenými odkazy:
   • Starting level: 2nd level (secondary)
   • Pokročilé volby -> Sort...: zatrhněte v případě rozsáhleší víceúrovňové navigace (přesunuje nejvyšší úroveň aktivní položky do horní části bloku)
  • terciální menu – rozšíření primárních a sekundárních odkazů o třetí úroveň atd.
 4. admin/structure/block (Struktura, Bloky) určete umístění nového bloku.

Podobné moduly:

 • Local menu – zjednodušená verze modulu Menu Block, s možností přidat pouze jeden kofigurovatelný blok hlavní navigace
 • Menu block split – zjednodušená verze modulu Menu Block, s možností přidat libovolný počet konfigurovatelných bloků
 • Menu trim – poskytuje bloky zobrazující menu relativně k aktivní položce menu
 • Menu restricter – fork modulu Menu trim
 • Sliced menu – poskytuje bloky zobrazující jednu konkrétní úroveň menu (tato funkčnost je součástí modulu Menu block)
 • Menu class – aktivní položky menu
 • Block Class – vlastní CSS třídy bloku
 • Node Blocks – vytvoření bloku z obsahu