Local Menu

Umožňuje přidat konfigurovatelný blok obsahující zvolenou část hlavní navigace v závislosti na zobrazené stránce. Umožňuje určit počátek a celkový počet úrovní položek menu. Jako výchozí titulek bloku bude zobrazena první úroveň rodičovské položky.

Instalace

  1. Rozbalte modul Local Menu 6.x-1.6 do adresáře sites/all/modules.
  2. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
  3. V admin/build/block (Administrace, Prvky webu, Bloky) upravte nastavení bloku Local Menu.

Nevýhody: pouze hlavní navigace

Více možnosti nabízí modul Menu Block.