Menu

Umožňuje oprávněným uživatelům upravit navigační menu.

 1. V admin/modules (Moduly) modul povolte.
 2. V admin/structure/menu/settings (Struktura, Menu, Nastavení) je možné:
  • vytvořit "aktivní" sekundární menu – obsah sekundárního menu bude závislý na výběru položky v primárním menu
   • jako Zdroj sekundárních odkazů nastavte Primární odkazy  – potomci aktivních primárních odkazů se po té budou zobrazovat v sekundárním menu (funkční pouze u sekundárních odkazů tématu vzhledu)
   • více možnosti nabízí např. modul Menu Block
 3. V admin/people/permissions (Uživatelé, Oprávnění) můžete upravit příslušná oprávnění.
 4. V admin/structure/menu/manage/user-menu (Struktura, Menu, User menu) je vhodné přidat položku:
  • Přihlásit s cestou user/login.

Poznámky:

 • V Drupalu 6:
  • je možné mít maximálně 9 úrovní menu!
  • množství AJAXově přesouvaných položek v menu může být omezeno např. nastavením rozšíření PHP Suhosin na webhostingu (např. u více než 50 položek v jednom menu je nutné přesun provádět v přímo v úpravách položky nebo je třeba změnit u PHP Suhosin výchozí hodnoty)

Další moduly:

 • Special menu items enlightened