Term Fields

Umožňuje definovat pole pro taxonomii podobným způsobem jako CCK umožňuje definovat pole pro uzly. Umožňuje tedy rozšířit kategorie o další pole. Vytvořená pole je možné zobrazit např. pomocí Views.