Admin Role

Usnadňuje vybrané roli přiřadit všechna oprávnění kromě příkazu update.php, který může provádět pouze "opravdový" administrátor.

Better Formats

Rozšiřuje možnosti nastavení vstupních formátů:

Content Access

Umožňuje nastavovat oprávnění pro typy obsahu podle role a autora (zobrazení, úprava, smazání) jak globálně, tak samostatně u konkrétního typu obsahu.

Field Permissions

Modul je lepší než do CCK implementovaný modul content_permissions protože nastavuje oprávnění pouze u požadovaného pole (není tedy třeba nastavovat oprávnění u všech polí).

Menu Subtree Permissions

Umožňuje přiřazeným rolím upravovat pouze zvolenou část menu.

Publish Content

Rozšiřuje oprávnění uživatelů o možnost vydat nebo nevydat zvolený typ obsahu.

Redirect 403 to User Login

Simple Access

Umožňuje zpřístupnit vybrané uzly pouze pro zvolené role uživatelů. Uzly, které nejsou zařazeny do žádné přístupové skupiny vytvořené z uživatelských rolí zůstanou viditelné pro všechny u

Taxonomy Access Control

Omezuje přístup k zobrazení obsahu na základě kategorií a rolí.

Taxonomy Access Control Lite

Omezuje přístup k zobrazení obsahu na základě kategorií, rolí a uživatelů.

Další moduly:

Syndikovat obsah