Menu Subtree Permissions

Umožňuje přiřazeným rolím upravovat pouze zvolenou část menu.

Instalace a nastavení

  1. Rozbalte modul Menu Subtree Permissions 6.x-1.1 do adresáře sites/all/modules.
  2. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
  3. V admin/build/menu (Administrace, Prvky webu, Menu) zvolte u příslušné položky menu požadovanou roli.

Další moduly:

  • Menu Admin per Menu
  • Menu per Role
  • Menu Permissions