Internationalization

Tipy:

Modul Internationalization (i18n) rozšiřuje základní možnosti překladu vícejazyčného webu. Umožňuje:

 • řídit vztahy mezi překlady obsahu
 • zobrazit blok s možností volby obsahu pouze ve zvoleném jazyce
 • překlad taxonomie, menu, bloků, názvy typů obsahu a jejich popis, profilů, anket a uživatelem definovaných řetězců (název webu, slogan, cíle, patička atd.)

Instalace

 1. Volitelně nainstalujte modul Internationalization Views.
 2. Povolte a nastavte modul Content translation nebo Entity translation.
  • Upozornění: změna výchozího jazyka po instalaci modulu může mít za následek ztrátu některých uživatelem definovaných řetězců a překladů, proto výchozí jazyk nastavte před instalací modulu Internationalization (i18n) a pokud možno již neměňte.
 3. Rozbalte modul Internationalization 7.x-1.4 do adresáře sites/all/modules.
 4. V admin/modules (Moduly) v sekci Multilanguage povolte požadované moduly např.:
  • Block languages
  • Contact translation
  • Field translation – zpřístupnění možnosti překladu popisků polí (Content translation, Entity translation)
  • Internationalization
  • Menu translation
  • Multilingual content (Content translation)
  • Multilingual forum
  • Multilingual select (Content translation, Entity translation)
  • Path translation
  • String translation
  • Synchronize translations – sdílení společných dat mezi příslušnými překlady (např. obrázky)
  • Taxonomy translation
  • Translation redirect
  • Translation sets
  • Variable translation
  • Views translation (vyžaduje modul Internationalization Views)
 5. admin/config/regional/i18n (Konfigurace, Regionální a jazyková nastavení) v:
  • Multilingual settings je možné omezit dostupné jazyky
  • Selection je možné nastavit filtrování obsahu podle jazyka
  • Strings umožňuje zvolit, které vstupní formáty bude možné překládat a umožňuje nastavit výchozí jazyk zdrojových kódů
  • Variable je možné zvolit proměnné, které je možné přeložit (např. název a slogan webu) enlightened
 6. admin/config/regional/i18n_translation/path (Konfigurace, Regionální a jazyková nastavení, Translation sets, Cesty) je možné překládat cesty.
 7. V admin/structure/block (Struktura, Bloky) je možné upravit jazykové nastavení konkrétního bloku.
 8. admin/structure/menu (Struktura, Menu) je možné upravit jazykové nastavení konkrétního menu.
 9. V admin/structure/taxonomy (Struktura, Kategorie) je možné upravit jazykové nastavení slovníku kategorie.
  • Termíny ve slovníku je možné překládat třemi různými způsoby (každý způsob má své výhody i nevýhody):
   1. zvolíme volbu "localized" + modul Pathauto i18n Taxonomy + nastavíme alias na [term:i18n-...]
    • zatím funkční pouze pro dávkové vytváření URL aliasů
   2. zvolíme volbu "translated" + jeden společný slovník pro všechny jazyky yes
    • nepřehledný seznam termínů při jejich správě je možné odstranit modulem Administration Views s nastaveným filterem na jazyky
   3. zvolíme volbu "translated" + samostatné slovníky pro každý jazyky
    • vyžaduje editaci termínů v příslušném jazyce
 10. V admin/structure/types (Konfigurace, Typy obsahu) nastavte u požadovaných typů obsahu:
  • Upravit
   • v sekci Možnosti vydání povolte Zapnuto, s překladem (u Content translation) nebo Podpora více jazyků s překladem entit (u Entity translation)
    • volitelně zatrhněte volbu Hide content translation links (u Entity translation)
   • v sekci Multilingual settings zatrhněte:
    • Set current language as default for new content
    • Require language (Do not allow Language Neutral)
    • Lock language (Cannot be changed)
   • v sekci Synchronize translation můžete zvolit pole, která se budou sdílet tj. budou shodná ve všech jazycích (např. obrázek)
  • Správa polí
   • Upravit
 11. Nainstalujte modul Internationalization Views.

Další moduly:

 • String Overrides – umožňuje rychlý a jednoduchý způsob jak upravit jakýkoli text na stránce

Drupal 6:

 1. Do sites/default/settings.php vložte proměnné (z databázové tabulky variable), které mají být závislé na jazyku:
  /**
   * Internationalization (i18n):
   */
  $conf['i18n_variables'] = array(
   /* Site information */
   'site_name',
   'site_mail',
   'site_slogan',
   'site_mission',
   'site_footer',
   'anonymous',
   'site_frontpage',
   /* Menu Settings (admin/build/menu/settings) */
   'menu_primary_links_source',
   'menu_secondary_links_source',
   /* Contact form information */
   'contact_form_information',
   /* Module External links */
   'extlink_alert_text',
   /* Module SWF Tools */
   'swftools_html_alt',
   /* Module Flash Node */
   'flashnode_default_html_alt',
   /* Lightbox2 */
    'lightbox2_node_link_text',
    'lightbox2_download_link_text',
    'lightbox2_image_count_str',
    'lightbox2_page_count_str',
    'lightbox2_video_count_str',
  //  /* Node help */
  //  'blog_help',
  //  'story_help',
  //  /* User configuration */
  //  'user_mail_password_reset_body',
  //  'user_mail_password_reset_subject',
  //  'user_mail_register_admin_created_body',
  //  'user_mail_register_admin_created_subject',
  //  'user_mail_register_no_approval_required_body',
  //  'user_mail_register_no_approval_required_subject',
  //  'user_mail_register_pending_approval_body',
  //  'user_mail_register_pending_approval_subject',
  //  'user_mail_status_activated_body',
  //  'user_mail_status_activated_subject',
  //  'user_mail_status_blocked_body',
  //  'user_mail_status_blocked_subject',
  //  'user_mail_status_deleted_body',
  //  'user_mail_status_deleted_subject',
  //  /* Primary and secondary menu */
  //  //'menu_primary_menu',
  //  //'menu_secondary_menu',
  //  /* Theme settings. This is an 'all or nothing'
  //   for each theme */
  //  'theme_settings',
  //  /* This is for 'garland' theme, for other theme
  //   it would be 'theme_[themename]_settings' */
  //  //'theme_garland_settings',
  );
  
  • Překlad těchto proměnných (proměnné jsou v popisu označené "This is a multilingual variable.") se provádí po přepnutí na daný jazyk (např. pomocí bloku "Přepínač jazyka" nebo změnou prefixu v adresním řádku prohlížeče).
 2. Menu
  • Položky menu je možné přeložit několika způsoby:
   • příklad pro dvě jazykové verze (en, cs):
    • pro každý jazyk vytvořte zvláštní menu
    • v blocích nastavte každému menu pro jaký jazyk se bude zobrazovat
   • příklad pro dvě jazykové verze (en, cs):
    • do jednoho menu vložte jak české, tak i anglické odkazy a upravte jejich jazykové nastavení
    • v blocích nastavte u menu zobrazení pro všechny jazyky
   • kombinací výše uvedených způsobů
  • Pro každý jazyk různý název menu:
   • vytvořte samostatné menu pro každý jazyk
   • pokud chcete mít pouze jednoho menu
    1. ve svém tématu vzhledu v soubor block.tpl.php obklopte název menu funkcí t() umožňující překlad
    2. <h2><?php print t($block->subject) ?></h2>
    3. v admin/build/translate/search (Administrace, Prvky webu, Překladu rozhraní) název menu vyhledejte a přeložte
 3. Blok "Přepínač jazyka" nyní již umožňuje přepínat jak jazyk prostředí, tak i jazykovou verzi obsahu (dle nastavení)!
 4. V admin/settings/language/i18n (Administrace, Nastavení webu, Jazyky, Multilingual system) můžete upravit výchozí nastavení:
  • Content selection mode: Current language and language neutral
 5. V admin/content/types (Administrace, Správa obsahu, Typy obsahu) je možné upravit nastavení typů obsahu:
  • Nastavení postupu práce
   • Zapnuto, s překladem
  • Vícejazyčné nastavení
   • Synchronizovat překlady
    • Sticky
    • Taxonomy terms
    • Image files (modul image)
    • Nastavení komentářů
 6. V admin/content/taxonomy (Administrace, Správa obsahu, Kategorie) upravte jazykové nastavení slovníků a termínů.
  • Localize terms
 7. V admin/user/permissions (Administrace, Uživatelé, Oprávnění) je možné upravit oprávnění.
 8.  Pokud používáte modul Image 6.x-1.0-alpha4 je vhodné pro sdílení jednoho obrázku pro všechny překlady aplikovat image_translation.patch viz issue 360643.
 9. admin/build/translate/refresh (Administrace, Prvky webu, Překlad rozhraní, Refresh) je možné obnovit a aktualizovat hodnoty uživatelem definovaných proměnných.

Další informace viz dokumentace Internationalization (i18n): Building multilingual sites.

Doporučená rozšíření:

Poznámky:

 • Při vytváření odkazů (není nutné u menu) vždy uvádějte i kód jazyka např. /cs/node nebo /en/node. Pokud kód jazyka neuvedete, načte se výchozí jazyk v menu, který nemusí souhlasit s překladem obsahu.
 • Ve verzi 6.x-1.0 není možné v menu u odkazu určeném pro všechny jazyky přeložit jeho popis. Je nutné vytvořit zvlášť odkazy pro každý jazyk nebo popis nevyplňovat.
 • Making Attachments Appear Across Translations