External Links

Umožňuje graficky odlišit externí odkazy od vnitřních pomocí JQuery knihovny.

 • umožňuje zobrazovat ikonky "externí odkaz" a "e-mail"
 • externí odkazy je možné otevírat do nového okna (záložky)
 • možnost zobrazení potvrzovací zprávy při odchodu z webu (Section 508)
 • externí odkazy je možné zahrnout (vyloučit) pomocí regulárních výrazů

Instalace a nastavení

 1. Rozbalte modul External Links 7.x-1.12 do adresáře sites/all/modules/.
 2. V admin/modules (Moduly) modul povolte.
 3. V admin/config/user-interface/extlink (Nastavení, Uživatelské rozhraní, Externí odkazy) je možné upravit výchozí nastavení:
  • Otevřít externí odkazy v novém okně
 4. Pokud používáte modul Internationalization (i18n), přidejte do souboru sites/default/settings.php proměnnou:
  /**
   * Internationalization (i18n):
   */
  $conf['i18n_variables'] = array(
   /* Module External links */
   'extlink_alert_text',
  );
 5. Bližší informace k CSS jsou v souboru README.txt

Nevýhody:

 • funkční pouze ve webovém prohlížeči se zapnutou podorou JavaScriptu

Překlad:

 • This link will take you to an external web site. We are not responsible for their content.
  • Tímto odkazem se dostanete na externí webové stránky. Nejsme odpovědni za jejich obsah.

Poznámky:

 • Validní CSS je možné vyřešit pomocí souboru .info (template.php) a podmíněných komentářů v tématu vzhledu.
 • Pozor! V Internet Exploreru CSS vlastnost display: block;přímo u elementu <a> ikonku "zneviditelní" (používá se např. v menu). Odkaz musí mít v IE vlastnost display: inline;.
 • Odsazení ikon od textu
  span.ext, span.mailto {
   padding-right: 14px;
  }