Statistics Advanced Settings

Rozšiřuje možnosti modulu Statistics:

  • sledovat pouze unikátní zobrazení obsahu
  • nezaznamenávat statistiku přístupu pro nastavené role a administrátora
  • nezaznamenávat statistiku přístupu pro vyhledávače a roboty (vyžaduje modul Browscap)

Instalace a nastavení

  1. Volitelně můžete nainstalovat modul Browscap.
  2. Rozbalte modul Statistics Advanced Settings 6.x-1.4 do adresáře sites/all/modules.
  3. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
  4. V admin/reports/settings/advanced (Administrace, Logy, Nastavení logu přístupů, Advanced Settings) můžete upravit výchozí nastavení.
  5. V admin/user/permissions (Administrace, Uživatelé, Oprávnění) můžete ze statistik vyloučit uživatele s určitou rolí. Administrátor je ze statistik vyloučen automaticky.