Computed Field

Drupal 8

  • drupal.stackexchange.com/questions/94235/how-do-i-replicate-computed-field-functionality-in-drupal-8
  • drupal.org/node/2112677

Drupal 7

Umožňuje přidat vlastní vypočítané CCK pole do libovolného typu obsahu. Obsah pole je určen pomocí PHP kódu. Obsah pole může být uložen do databáze (vhodné pro použítí společně s Views) nebo vypočítáván průběžně.

  1. Nainstalujte modul Content Construction Kit (CCK).
  2. Rozbalte modul Computed Field 6.x-1.0-beta3 do adresáře sites/all/modules.
  3. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
  4. Do libovolného typu obsahu přidejte pole typu Computed.

Příklad:

$result = db_fetch_array(db_query("SELECT count(node.nid) AS count,
node_node_data_field_modules.nid AS nid
FROM node node
LEFT JOIN content_field_modules node_data_field_modules ON node.vid = node_data_field_modules.vid
LEFT JOIN node node_node_data_field_modules ON node_data_field_modules.field_modules_nid = node_node_data_field_modules.nid
WHERE (node_node_data_field_modules.type in ('module')) AND (node_node_data_field_modules.nid = $node->nid)
group by nid"));
$node_field[0]['value'] = $result['count'];