Auto Expire

Umožňuje administrátorovi stanovit dobu platnosti u zvoleného typu obsahu. Uživatel tuto dobu platnosti stanovovat nemůže.

Pokud má vlastník obsahu příslušná oprávnění může stanovenou dobu platnosti prodloužit. Před ukončením doby platnosti je vlastník na tuto skutečnost upozorněn e-mailem.

 1. Rozbalte modul Auto Expire 5.x-1.0 do adresáře sites/all/modules.
 2. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
 3. V admin/settings/auto_expire (Administrace, Nastavení webu, Auto Expire) nastavte dobu platnosti a upozorňování u jednotlivých typů obsahu.
 4. V admin/user/access (Administrace, Uživatelé, Kontrola přístupu) upravte příslušná oprávnění.

Překlady:

 • !type about to expire
  • U "!type" téměř vypršela doba platnosti
 • Your !type listing '!title' will expire in !days days. Please visit !site if you want to renew: !url
  • U vašeho typu obsahu !type u záznamu '!title' vyprší doba platnosti za !days dnů. Prosím navštivte !site pokud chcete záznam obnovit: !url
 • !type has expired
  • U !type vypršela doba platnosti
 • Your !type listing '!title' has expired. Please visit !site to add new content: !siteurl
  • U vašeho typu obsahu !type u záznamu '!title' vypršela doba platnosti. Prosím navštivte !site k vytvoření nového obsahu: !siteurl
 • Extend
  • Prodloužit
 • Extended for !days more days
  • Prodlouženo o dalších !days dnů
 • !title will expire on !date<br />that is in !interval.
  • !title vyprší !date<br />to je za !interval.
 • You can extend it with 1 day.
  • Můžete prodloužit platnost o 1 den.
 • You can extend it with @count[2] days.
  • Můžete prodloužit platnost o  @count[2] dnů.
 • This %type will autoexpire in %days days.
  • %type automaticky vyprší za %days dnů.
 • You will be able to extend this @count[2] days before the expiry time.
  • Dobu platnosti je možné prodloužit @count[2] dnů před jením vypršením.
 • You will receive an email notification at that time.
  • V tomto čase obdržíte email s upozorněním.
 • You can extend it with @count days.
  • Můžete prodloužit platnost o @count dnů.

Poznámka:

 Doba platnosti (expirace) je funkční pouze u obsahu vytvořeném až po instalaci modulu. Pro dříve vytvořený obsah je nutné doplnit databázovou tabulku auto_expire ručně :(

 Dobu platnosti u již vytvořeného obsahu je možné zkrátit pouze ručně v databázové tabulce :(

Podobné moduly:

 • Scheduler
 • Node Expire