Seznamy a definice

Seznamy

Neuspořádaný seznam (odrážky) <ul>

Výčet zdůrazňuje rovnocennost položek.

Element <ul> ohraničuje obsah seznamu. Jednotlivé položky <li> mohou obsahovat:

 • text
 • řádkové elementy
 • blokové elementy
<ul>
 <li>jedna položka</li>
 <li>druhá položka</li>
 <li>třetí položka</li>
</ul>

Uspořádaný seznam (číslování) <ol>

Výčet zdůrazňuje rovnocennost a pořadí položek.

Element <ol> ohraničuje obsah seznamu. Jednotlivé položky <li> mohou obsahovat:

 • text
 • řádkové elementy
 • blokové elementy
<ol>
 <li>první položka</li>
 <li>druhá položka</li>
 <li>třetí položka</li>
</ol>

Nastavení počátku a hodnoty číslování:

<ol start="4">
 <li>čtvrtá položka</li>
 <li>pátá položka</li>
 <li value="2">druhá položka</li>
</ol>

Definice

Definice je možné použít k vysvětlení pojmů, nebo několik podobných témat – definice (témata) umístěte do elementů <dt> a vysvětlení do elementů <dd>.

Seznam definic <dl>

Ohraničuje obsah seznamu.

Definice <dt>

Měla by být co možná nejkratší. Povolený obsah:

 • text
 • řádkové elementy

Popis <dd>

Povolený obsah:

 • text
 • řádkové elementy
 • blokové elementy
<dl>
 <dt>první pojem</dt>
 <dd>vysvětlení prvního pojmu</dd>
 <dt>druhý pojem</dt>
 <dd>vysvětlení druhého pojmu</dd>
 <dd>jiné vysvětlení druhého pojmu</dd>
</dl>

Příklady

Kombinace seznamů:

<ul>
 <li>text ... 
  <ol>
   <li>text ... </li>
   <li>text ... </li>
  </ol>
 </li>
 <li>text ... </li>
</ul>

Kombinace definic a seznamů:

<dl>
 <dt>první pojem</dt>
  <dd>vysvětlení ... 
   <ul>
    <li>text ... </li>
    <li>text ... </li>
   </ul>
  </dd>
 <dt>druhý pojem</dt>
 <dd>vysvětlení ...</dd>
</dl>

 Výhody používání seznamů a definic

 • Dokument je lépe strukturován
 • Uživatel se na stránce lépe orientuje (dlouhé texty mohou čtenáře odradit)

Doporučení:
Delší texty rozdělujte na kratší úseky pomocí nadpisů (h1 až h6), seznamů (ul, ol) a definic (dt) apod.

PřílohaVelikost
seznamy-definice.html1.77 KB