Úvod

Název Internet je složen z původně latinské předpony inter (mezi, mezinárodní) a anglického slova net (počítačová síť).

Síťová služba World-Wide Web (celosvětová pavučina – zkráceně web) umožňuje prezentovat informace v přehledném grafickém prostředí. Libovolnou webovou stránku je možné v prohlížeči zobrazit zadáním její unikátní adresy URL (Uniform Resource Locator). Informace jsou uloženy v textovém dokumentu, doplněném o grafické prvky a multimédia ve formě webových stránek. Stránka může obsahovat odkazy, pomocí nichž je možné přejít na jiné místo aktuálního, nebo i jiného dokumentu v Internetu – tento způsob členění se nazývá hypertext.

Webová stránka je textový dokument s příponu html (dynamicky generované stránky mohou mít i jiné přípony např. php, asp atd.) obsahující zdrojový kód. Z důvodu zmenšení objemu přenášených dat obsahuje zdrojový kód pouze ta nejnutnější data, která je schopen prohlížeč interpretovat (předat uživateli v přehledné formě). Webovou stránku je  možné přirovnat k "receptu", podle kterého prohlížeč "vaří".

Zdrojový kód webové stránky je možné zobrazit:

  • ve webovém prohlížeči příkazem Zobrazit, Zdrojový kód;
  • v textovém editoru, kde je možné jej také upravovat.