PHP

PHP (Hypertextový Preprocesor, původně Personal Home Page) je multiplatformní skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek (aplikací).

  • PHP skripty jsou prováděny na straně serveru a k uživateli je přenášen až výsledek
  • Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java)

LAMP je často používaná zkratka pro kombinaci operačního systému GNU/Linux, webového serveru Apache, databázového systému MySQL (případně PostgreSQL) a PHP.

Příklad PHP skriptu, který zobrazí slovo Ahoj:

<?php
  echo "Ahoj";
?>

Další informace viz manuálové stránky PHP.

Vývojová prostředí pro PHP

Nabízejí PHP dokumentaci, šablony a zejména usnadňují psaní skriptů (třídy, funkce, procedury).