Ochrana e-mailu proti spamu

Níže uvedený skript nabízí základní ochranu e-mailu zveřejněném na webu proti spam robotům. Převádí text e-mailové adresy na HTML entity a zobrazuje jej pomocí JavaScriptu.

<?php
 // javascript antispam e-mail link
 function antispamlink($email, $title){
  $return = "<script type=\"text/javascript\"><!--\ndocument.write('<a href=\"' + 'mailto:' + '";
  $offset = 0;
  while ($offset >= 0) {
   $code1 .= '&#'.ordutf8($email, $offset).';';
  }
  $offset = 0;
  while ($offset >= 0) {
   $code2 .= '&#'.ordutf8($title, $offset).';';
  }
  $return .= $code1."' + '\">' + '".$code2."' + '<\/a>');\n--></script>";
  return $return;
 }
 // utf-8 characters to ASCII (ord function isn't UTF-8 fiendly)
 function ordutf8($string, &$offset) {
  $code = ord(substr($string, $offset,1));
  if ($code >= 128) { //otherwise 0xxxxxxx
   if ($code < 224) $bytesnumber = 2; //110xxxxx
   else if ($code < 240) $bytesnumber = 3; //1110xxxx
   else if ($code < 248) $bytesnumber = 4; //11110xxx
   $codetemp = $code – 192 – ($bytesnumber > 2 ? 32 : 0) – ($bytesnumber > 3 ? 16 : 0);
   for ($i = 2; $i <= $bytesnumber; $i++) {
    $offset ++;
    $code2 = ord(substr($string, $offset, 1)) – 128; //10xxxxxx
    $codetemp = $codetemp*64 + $code2;
   }
   $code = $codetemp;
  }
  $offset += 1;
  if ($offset >= strlen($string)) $offset = -1;
  return $code;
 }
 // print e-mail with title
 echo antispamlink("info@dhosting.cz","Bc. Tomáš Daněk");
?>