Podnikání

Povinný souhlas k ukládání souborů cookie uživatele z Evropské Unie (EU) od 30. září 2015:
 • google.com/about/company/user-consent-policy.html
 • cookiechoices.org
 • silktide.com/tools/cookie-consent
 • google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/
Monetizace webu:
 • matomyseo.com/r/publishers
Základní informace:
 • jak podnikat
 • zaměstnání + podnikání jako vedlejší činnost

Účetnictví:

 • fakturoid.cz – včetně podpory Identifikované osoby a XML exportu
 • iDoklad.cz – včetně XML exportu
 • sUcto.cz
 • daňové přiznání
  • seznam vydaných faktur za celý rok
  • výpis z podnikatelského účtu(ů) za celý rok
  • kopie živnostenského listu
  • variabilní symbol ze sociálky
  • loňské daňové přiznání (pokud existuje)
  • potvrzení o darech (pokud nějaké byly)
  • doklady o možnosti snížení daně (životní pojištění atd.)
  • (potvrzení o místě podnikání a potvrzení o pobytu – platí jen pro cizince podnikající v ČR)
  • postup podání Datovou schránkou
   • Daňové přiznání (alternativní možnost je pomocí http://www.daneelektronicky.cz/)
    1. adresát: Finanční úřad...
    2. předmět: Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok...
    3. příloha XML (potvrzení ze zaměstnání, od pojišťovny, o darech atd.)
   • ČSSZ
    1. https://eportal.cssz.cz/
    2. Tiskopisy > Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok...
    3. tlačítko Načíst tiskopis ze souboru a načíst xml soubor
    4. na konci strany tlačítko Zkontrolovat data (zavřít formulář s výsledky kontroly)
    5. tlačítko Odeslat elektronicky
    6. tlačítko Přihlásit do datové schránky a potom již postupovat dle pokynů
    7. (alternativní možnost: v datové schránce vytvořit novou zprávu pro adresáta OSSZ... s předmětem "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok..." a přiložit *.xml soubor.)
   • Zdravotní pojišťovna
    1. vytisknout a podepsat *.pdf soubor
    2. naskenovat a poslat datovou schránkou své zdravotní pojišťovně
    3. předmět: "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok..."
    4. příloha: naskenovaný a podepsaný formulář (JPG, JPEG, PNG atd.)
    5. (PDF lze totiž na straně příjemce kdykoliv a jakkoliv editovat)
 • přibližný odhad odkládané finanční rezervy na daň při uplatnění "paušálních výdajů"
  • daň = (příjmy * 0,4 * 0,15) – 25.000
   • Neplatí se pouze daně, ale i důchodové a zdravotní pojištění. Nicméně, pokud předpokládáme, že minimální zálohy na pojistném pokryjí odvody, je možné se skutečně bavit jen o dani.
   • Paušální výdaje mohou být podle druhu příjmů 80, 60, 40 nebo 30 % (60 % ~ 0,4). Daň z příjmů fyzických osob je 15 % (0,15) z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Od vypočtené daně se ještě odečítá sleva na dani, která je cca 25.000 Kč. Dále je třeba v potaz vzít i případné děti, pokud si odpočet neuplatňuje manželka (přítelkyně).
 • odvodové povinnosti:
  • daň z příjmu je třeba zaplatit do konce dubna
  • pojistné do konce května
 • povinná účast na důchodovém pojištění (rozhodná hranice viz https://webtrh.cz/243481-osvc-vedlejsi-povinna-ucast-duchodovem)
  • pokud jsou příjmy pod "rozhodnou částkou"
   • nedochází k povinné účasti na důchodovém pojištění, tudíž jsou veškeré zaplacené zálohy na důchodové pojištění OSSZ vráceny v plné výši
   • v dalším roce se zálohy nebudou platit – je dobré na toto pamatovat, protože v případě překročení "rozhodné částky" nebudou zaplacené žádné zálohy a bude poměrně vysoký nedoplatek

Faktura:

 • formát PDF – tisk vyžaduje Adobe Reader (get.adobe.com/reader)
 • formát ISDOC – umožňuje kromě tisku (vyžaduje isdocreader) také import do účetního programu, více informací viz isdoc.org

Autorský zákon 121/2000 Sb. (např. § 40)