CSS

Kaskádové styly (Cascading Style Sheets) umožňují formátovat (X)HTML či XML dokumenty.

Výhody

 1. umožňuje od sebe oddělit data (informace) a vzhled (formátování)
 2. vzhled celého webu je možné měnit na jednom místě

Ukázky možností CSS:

Kaskádové styly představují pravidla, kterými říkáme:

 1. Kde se mají použít – Selektor (identifikátor prvku)
  • blok vlastností je uzavřen do složených závorek {}
 2. Co mají ve výsledné stránce ovlivnit – Deklarace vlastnosti (definice stylu)
  • název vlastnosti
  • oddělovač :
  • jedna nebo více hodnot (hodnoty se od sebe oddělují mezerou  )
  • ukončení definice ;

Níže uvedené pravidlo se aplikuje na nadpis 1. úrovně, kterému nastaví modrou barvu.

Príklad pravidal kaskádového stylu

Předpokladem pro tvorbu kaskádových stylů je správně strukturovaný dokument (X)HTML či XML:

 • označené jednotlivé části dokumentu (blokové prvky div)
 • hierarchie dokumentu (jednotlivé úrovně nadpisů)
 • vhodné označení úseků textů (odstavec, adresa, citát...)
 • platné vzájemné vazby mezi dokumenty (odkazy)

Výsledný dokument by měl být přehledný. Začínat nejdůležitějšími informacemi a postupovat k méně důležitým.