Média

CSS dokáží rozlišovat výstupní zařízení (médium).

Typy médií

 • all – všechny typy zařízení
 • screen – obrazovka počítače
 • projection – velkoplošné projektory, projekční jednotky a u prohlížečů režim zobrazení celá obrazovka (většinou klávesa F11)
 • print – tisk na tiskárně a zobrazení výstupu na monitoru před tiskem
 • tv – televizní obrazovka (nízké rozlišení, omezený počet barev, omezené možnosti posouvání obsahu atd.)
 • handheld – obrazovka kapesního zařízení (s malým displejem)
 • tty – neproporční znakový výstup (dálnopisy, terminály, zařízení s omezenou velikostí obrazovky atd.)
 • aural – zvukový výstup (CSS2)
 • speech – čtecí zařízení (CSS3)
 • braille – braillská dotyková (hmatová) zařízení
 • embossed – plastický tisk na braillské tiskárně (vícestránkové tiskárny)

 Možnosti deklarace

 • v hlavičce dokumentu
  • při deklaraci CSS
   • v elementu <style>
    • <style type="text/css" media="screen, projection">
   • v pravidle @import
    • @import url("style.css") screen, projection
     
   • pravidlem @media
  • v elementu <link> atributem media
   • <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"
      media="screen, projection" />
    
 • v externím souboru CSS
  • v pravidle @import
  • pravidlem @media

Pravidlo @media

Je možné použít v jakémkoli typu zápisu (jak v atributu style, v elementu <style>, tak i v externím CSS souboru).

@media screen, projection {
h2 {color: red;} p {color: blue;} }