Poznámky

Odkazy:

Při ukládání webové stránky se neuloží (prohlížeč uloží pouze data přístupná přímo ze zdroje webové stránky):

  • obrázky vložené pomocí css stylů
  • css styly připojené pomocí @import

CSS Framework:

overflow: Přetečený obsah zvětší v Exploreru výšku prvku