Přidělení stylů

Způsob jakým se stránka zobrazí na výstupním zařízení (počítač , tiskárna, hlasový výstup atd.) je možné definovat:

 • atributem style
  • vysoká priorita – přepíše všechny ostatní styly přiřazené témuž elementu jiným způsobem
 • elementem <style>
  • střední priorita – přepíše styly definované v externím souboru (případně styly připojené pravidlem @import)
 • připojením externího souboru elementem <link>
  • nízká priorita
 • import externího souboru pravidlem @import
  • nejnižší priorita – přepíší je všechny později deklarované styly

Atribut style

Slouží k definici stylu elementu ve kterém je definován.

Pokud se rozhodnete u elementů používat tyto atributy, je nutné v hlavičce dokumentu definovat typ stylového jazyka.

 ...
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
</head>
<body>
 ...
 <h2 style="color: red;">Červený nadpis</h2>
 <p style="color: blue;">Modrý text odstavce</p>
 ... 

Poznámka: V případě HTML dokumentu element meta na konci lomítko nemá.

Element <style>

 • slouží k definici stylu dokumentu ve kterém je definován
 • může se vyskytovat pouze v hlavičce dokumentu <head>

HTML

Uzavřením stylu do komentáře znepřístupníme styly pro prohlížeče, které kaskádové styly (CSS) ještě neznají (CSS je podporováno až od HTML 3.2).

 ...
 <style type="text/css">
  <!--
   h2 {color: red;}
   p {color: blue;}
  -->
 </style>
</head>
<body>
 ...
 <h2>Červený nadpis</h2>
 <p>Modrý text odstavce</p>
 ... 

XHTML

V samotném obsahu elementu nejsou rozeznávány znakové entity.

Uzavřením stylu mezi <![CDATA[]]> zajistíte rozeznávání znakových entit. Protože se ale nejedná o prvky stylu je vhodné je uzavřít do komentářů daného stylového jazyka.

 ...
 <style type="text/css">
  /* <![CDATA[ */
   h2 {color: red;}
   p {color: blue;}
  /* ]]> */
 </style>
</head>
<body>
 ...
 <h2>Červený nadpis</h2>
 <p>Modrý text odstavce</p>
 ... 

Element <link>

 • slouží k definování vztahů dokumentu s jinými dokumenty
  • připojení definice stylu dokumentu
  • navigace dokumentu
 • může se vyskytovat pouze v hlavičce dokumentu <head>
  • k popisu zdroje je možné využít atribut title
  • parametr rel určuje typ šablony
   • stylesheet – základní (výchozí) šablona
   • alternate – alternativní šablona (umožňuje uživateli nabídnou jiný vzhled)
  • vždy uvádějte atribut type
 ...
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>
<body>
 ...
 <h2>Červený nadpis</h2>
 <p>Modrý text odstavce</p>
 ...

Připojený soubor style.css obsahuje:

h2 {color: red;}
p {color: blue;}

Pravidlo @import

Pravidlo @import je doporučeno uvádět v CSS vždy jako první.

Hlavička dokumentu

HTML
 ...
 <style type="text/css">
  <!--
   @import url("style.css");
   h2 {color: red;}
   p {color: blue;}
  -->
 </style>
</head>
<body>
 ...
 <h2>Červený nadpis</h2>
 <p>Modrý text odstavce</p>
 ... 
XHTML
 ...
 <style type="text/css">
  /* <![CDATA[ */
   @import url("style.css")
   h2 {color: red;}
   p {color: blue;}
  /* ]]> */
 </style>
</head>
<body>
 ...
 <h2>Červený nadpis</h2>
 <p>Modrý text odstavce</p>
 ...

Externí soubor

Příklad pravidla @import v externím CSS souboru:

@import url("style.css")
h2 {color: red;}
p {color: blue;}

 Doporučení:

 1. Používejte externí soubory se styly.
  • do stylu se mohou bez problémů zapisovat libovolné znaky (<, >, & atd.)
  • na styly uvedené v externím souboru je možné se odkazovat ze všech dokumentů webu
  • při úpravě vzhledu dokumentu stačí upravit pouze soubor se styly
  • styly se načtou pouze pro zařízení (média), která je podporují
  • prohlížeče si externí soubor uloží do cache paměti a nemusí je znovu stahovat
 2. Nepoužívejte "tabulkové" rozložení (layout) stránky.
 3. Nepoužívejte rámce:
  • vyhledávače mohou odkazovat pouze na hlavní rámec s obsahem (chybí navigace, hlavička stránky atd.);
  • problémy při tisku atd.
Způsoby přidělení stylů
Způsob Podpora prohlížečů Poznámka
<link> všechny prohlížeče  
<style>   IE 5.5 nerespektuje atribut media
@import url("ie4.css") dodatky pro IE4 odřízne NN4
@import "moderni_prohlizece.css" moderní prohlížeče (od IE5+, NN6/Moz, Opera) odřízne IE4

NN4 a IE4 z kaskádových stylů spolehlivě podporují pouze styl a barvu písma.

PřílohaVelikost
prideleni-stylu.zip1.04 KB