Selektory

Selektory určují prvky, pro které má definice platit.

Univerzální selektor

Vybírá libovolný element (všechny elementy v dané hierarchii).

Příklad CSS:

* {
 color: blue;
}

Typový selektor

Vybírá element podle typu.

Část zdrojového kódu:

<p>text odstavece</p>

Příklad CSS:

p {
 color: blue;
}

Selektor třídy

Vybere element označený definovanou třídou.

Část zdrojového kódu:

<p class="odstavec">text odstavece</p>
<p class="poznamka">text poznámky</p>
<div class="poznamka">text poznámky</div>

Příklad CSS:

.odstavec {
 color: blue;
}
.poznamka {
 color: red;
}
div.poznamka {
 border: 1px solid red;
 padding: 2px;
}

Na stránce může být libovolné množství prvků se stejnou třídou.

Selektor pseudo-třídy

Tip: An ultimate guide to CSS pseudo classes and pseudo elements yes

Příklad použití CSS na všechny nenavštívené odkazy:

a:link {
 color: #039;
}

Příklad použití CSS na všechny navštívené odkazy:

a:visited {
 color: #930;
}

Příklad použití dynamického CSS aktivované ve chvíli, kdy uživatel na odkaz najede kurzorem myši (:hover používejte až za :link a :visited):

a:hover {
 color: #f30;
 text-decoration: underline;
}

Příklad použití dynamického CSS aktivované prvku, který je připraven pro příjem vstupu ze vstupního zařízeni např. na který je právě kliknuto myší, stisknuta klávesa Enter nebo mezerník (:active používejte až za :link, :visited a :hover):

a:active {
 color: #f30;
 text-decoration: underline;
}

Příklad použití dynamického CSS při výběru odkazu, tlačítka, výběrovného seznamu a dalších formulářových prvnků uživatelem např. pomocí klávesnice:

a:focus {background: yellow;}
a:focus:hover {background: white;}

První podřízený prvek jiného prvku:

p:first-child {text-indent: 2em;}
p:first-child em {font-weight: bold;}

První, druhá, předposlední a poslední buňka tabulky:

td:first-child {width: 20%;}
td:nth-child(2) {width: 60%;}
td:nth-last-child(2) {width: 40%;}
td:last-child {width: 20%;}

Každá třetí řádek "counter" (3n) – pozor počátek je nula, proto je posun "offset" nastaven na jedničku (+1):

tr:nth-child(3n+1) {
  background-color: #eee;
}

Příklad různého nastavení dvojice uvozovek pro celý dokument a atribut prvku <cite> v jazyce čeština a angličtina:

:lang(cs) {quotes: '„' '“' "‚" "‘"}
:lang(en) {quotes: '“' '”' "‘" "’"}
cite[lang="cs"] {quotes: '„' '“' "‚" "‘"}
cite[lang="en"] {quotes: '“' '”' "‘" "’"}

Selektor pseudo-elementu

CSS3 od sebe označením odlišuje pseudo-třídy, které používají jednu dvojtečku :a pseudo-elementy u kterých se používá "dvojitá dvojtečka" ::(v CSS2 se u všech pseudo prvků používá dvojtečka jednoduchá).

IE8 podporuje pouze CSS2, od IE9+ je již plná podpora CSS3 pseudo prvků. enlightened

Příklad prvního řádku odstavce:

p:first-line {text-transform: uppercase;}

Příklad použití CSS na první písmeno odstavce (vybere pouze část skutečného elementu):

p:first-letter {
 font-size: 300%;
 font-weight: bold;
 float: left;
 margin-right: .1em;
}

Vlastnost content

Vlastnost content umožňuje vkládat textový obsah a je možné ji používat ve spojení s pseudo-elementy :before a :after. Vlastnost content není možné aplikovat na "neobsahové" elementy jako je např. <input>, <select>, <img> atd. enlightened

Příklad uvozovek definovaných na úrovni odstavce a zároveň kolem něj vložených „prázdných“ uvozovek:

p {quotes: '„' '“' "‚" "‘"}
p:before {content: no-open-quote}
p:after {content: no-close-quote}
cite:before {content: open-quote}
cite:after {content: close-quote}

Příklad přidání nového obsahu "mezery a šipky" za prvek třídy .slideshow-next:

.slideshow-next {
 position: reletive
}
.slideshow-next:after {
 content: ' >';
 display: block;
 position: absolute;
 top: 0;
 right: 0;
 width: 40px;
 height: 40px;
 background: url('design.png') no-repeat -100px 6px;
}

Selektor identifikátoru

Vybere element označený definovaným identifikátorem.

Část zdrojového kódu:

<div id="zahlavi">Záhlaví</div>

Příklad CSS:

#zahlavi {
 color: green;
}

V jednom dokumentu (stránce) je možné id přiřadit pouze jedinému prvku.

Selektor následníka

Vybere element následníka, jež je vnořen do elementu předka bez ohledu na hloubku vnoření.

Část zdrojového kódu:

<div>
 <img src="logo.gif" alt="Logo" />
 <p>
  Podrobnosti viz <a href="#">statistika přístupnosti
   <img src="stat.gif" alt="Statistika" /></a>.
 </p>
</div>

Příklad CSS:

div img {
 border: none;
}

Selektor potomka

Vybere element potomka, jež je vnořen přímo do elementu rodiče.

Část zdrojového kódu:

<div>
 <img src="logo.gif" alt="Logo" />
 <p>
  Podrobnosti viz <a href="#">statistika přístupnosti
   <img src="stat.gif" alt="Statistika" /></a>.
 </p>
</div>

Příklad CSS:

div > img {
 border: none;
}

Poznámky:

 • mezera mezi elementy a ostrou závorkou je nepovinná
 • nepoporuje IE6-

Selektor obecného sourozence

Vybere druhý definovaný element, který je  sourozencem prvně definovaného elementu. Oba sourozenci musí mít stejného rodiče, musí ležet na stejné úrovni v hierarchii dokumentu, ale nemusí ležet bezprostředně za sebou.

Část zdrojového kódu:

<body>
 <h1>Nadpis</h1>
 <p>První odstavec</p>
 <p>Druhý odstavec</p>
 <h2>Nadpis 2. úrovně</h2>
 <p>Druhý odstavec</p>
 <p>Druhý odstavec</p>
 <h3>Nadpis 3. úrovně</h3>
 <p>Druhý odstavec</p>
 <p>Druhý odstavec</p>
</body>

Příklad CSS:

h2 ~ p {
 color: blue;
}

V tomto příkladě se deklarovaná vlastnost odstavce nepoužije dříve, než u nadpisu 2. úrovně.

Poznámky:

 • mezera mezi elementy a znakem tilda je nepovinná
 • nepoporuje IE6-

Selektor sousedícího sourozence

Vybere druhý definovaný element, který je  sourozencem prvně definovaného elementu. Oba sourozenci musí mít stejného rodiče, musí ležet na stejné úrovni v hierarchii dokumentu a musí ležet bezprostředně za sebou.

Část zdrojového kódu:

<body>
 <h1>Nadpis</h1>
 <p>První odstavec</p>
 <p>Druhý odstavec</p>
 <h2>Nadpis 2. úrovně</h2>
 <p>Druhý odstavec</p>
 <p>Druhý odstavec</p>
 <h3>Nadpis 3. úrovně</h3>
 <p>Druhý odstavec</p>
 <p>Druhý odstavec</p>
</body>

Příklad CSS:

h2 + p {
 color: blue;
}

Poznámky:

 • mezera mezi elementy a znakem plus je nepovinná
 • nepoporuje IE6-

Selektory atributů (parametrů)

Vybere element, obsahující definovaný atribut, hodnotu atributu, nebo jeho část.

Příklad použití CSS pouze na elementy aobsahující atribut titles hodnotou odkaz:

a[title="odkaz"] {
 color: blue;
}

Příklad použití CSS pouze na elementy spanobsahující atribut lang, jehož hodnoty začínají řetězcem en(en-us, en-uk):

span[lang|="en"] {
 color: blue;
}

Příklad použití CSS pouze na elementy pobsahující atribut class, jehož hodnota obsahuje řetězec nadpis(nadpis1, nadpis2, ale i podnadpis):

p[class*="nadpis"] {
 color: blue;
}

Příklad použití CSS pouze na elementy pobsahující atribut class, jehož hodnota začíná řetězcem nadpis(nadpis1, nadpis2):

p[class^="nadpis"] {
 color: blue;
}

Příklad použití CSS pouze na elementy pobsahující atribut class, jehož hodnota končí řetězcem pis(nadpis, podnadpis):

p[class$="pis"] {
 color: blue;
}

Poznámky:

 • IE7 vyžaduje striktní režim
 • nepoporuje IE6-

 

Komentáře

chyba?

Nejspíš máš chybu v popisu části Selektory atributů... Podle toho co píšeš, funguje p[class*="nadpis"] stejně jako p[class$="pis"]. Zkoušel jsem oba selektory a moc nechápu ten druhý, jak kdyby hodnota atributu nemohla začínat tím požadovaným řetězcem...

Tak už chápu jak funguje p[class$="pis"]. Příklad použití CSS pouze na elementy p obsahující atribut class, jehož hodnota končí řetězcem pis (nadpis, podnadpis).

Jinak rozhodně užitečný článek, díky za něj ;)

Opraveno

Díky, chybu v popisu selektorů jsem opravil :)