Metodika

Každý CSS kodér by si měl vytovřit svůj vlastní "FrontEnd Style Guide", obsahující koncepci "jak stylovat".

Vhodná metodika zajistí jednotný vzhled a správnou funkčnost (dynamické chování).

Doporučení:

 • stylujte "bloky" (celky, objekty, komponenty) ne elementy – rozdělte projekt na znovupoužitelné části volně vázaných nezáviských prvků
  • bloky jsou nezávislé na umístění a počtu a obsahují elementy (elementy jsou závislé na kontextu tj. mají smysl v rámci bloku do kterého patří) např.
   • článek (produkt)
    • nadpis + obrázek + text + kategorie + přílohy
   • vyhledávání
    • vstupní pole + odesílací tlačítko
   • přihlašovací blok
    • uživatelské jméno + heslo + odesílací tlačítko
   • navigace
    • nadpis + strukturované pložky navigace
   • atd.
 • využívejte nezávislost na umístění a počtu – nevytvářet styly závislé na umístění
  • nepoužívejte ID
   • pro každou komponentu vytvářejte raději jedinečné třídy
   • některé CMS systémy generují chybně více ID na jedné stránce
  • používejte konkrétnější třídy (class) – např. .menu__item(oddělovačem bloku a elementu jsou dvě podtržítka)
  • v selektorech nepoužívejte HTML elementy (
   • vše by mělo být nezávislé na systému např. element <input> se může změnit na <a> nebo <span> atd.)
  • používejte modifikátory – umožňují vytvářet komponenty s podobným vzhledem nebo chováním
   • modifikátor vyjadřuje vlastnost (vzhled, chování) pomocí názvu a hodnoty např. .menu__item--size-xl
   • u jednoho prvku může být používáno i více modifikátorů současně
 • netvořte "dlouhé selektory" tj. snažte se o co nejméně zanoření (kaskád)
  • ideálně ​max. dvě třídy v selektoru (kaskádě)
 • vyhýbejte se kaskádě bloků
 • využívejte komprimace CSS do jednoho souboru
  • snížení počtu požadavku na server (zvýšení rychlosti)
  • (IE umožňuje načíst max. 31 CSS souborů)

Další zdroje informací:

 • BEM (Block Element Modifier) – snaží se o co nejméně zanoření (kaskád) => konktrétnější popis tříd
  • např.: .menu__item--size-xl
 • OOCSS – objektově orientované CSS (komponenty)
  • sémantické pojmenování
   • např. .alert--positiv, .alert--error (ne: .alert--green, .alert--mk35)
   • je možné např. využítvat velikostí oblečení (S, M, L, XL, XXL)
  • např.  Twitter Bootstrap Components Library – skvělý příklad modulárního CSS
 • SMACSS (Scalable and Modular Architecture for CSS) – univerzální použití pro malé, tak i pro velké projekty
  • prefix X
 • SASS
  • CSS3
  • proměnné

 • bruskodu.cz/epizoda/5/ (obsahuje všechny zmiňované odkazy)
 • vzhurudolu.cz/prirucka/oocss
 • creativebloq.com/css3/create-modular-and-scalable-css-9134351