Typografie

Internetová jazyková příručka

V češtině bychom správně měli rozlišovat pevnou mezeru non-breaking space (patří za jednoslabičné přeložky) a tenkou mezeru thin space (používá se mezi číslem a jednotkou, titulem a jménem, v telefonních číslech atd.) viz znakové entity. Bohužel ne všechny prohlížeče interpretují tenkou mezeru jako nerozdělitelnou. no

Základní zásady:

 • používejte nerozdělitelnou mezeru  
  • jednopísmenné předložky: k, o, s, u, v, z
  • jednopísmenné spojky: a, i
  • jednoslabičné předložky a spojky: až, bez, buď, čím, do, ke, když, na, nad, od, po, pod, pro, před, přes, při, se, tím, ve, za, ze, že
  • jednotky: 10 cm, 50 %, 100 
  • datum a jeho možné způsoby zápisu:
   1. řadové číslovky 1. 4. 2004
   2. značka, kde tečky vyjadřují dělící znaménka 01.04.2004 (při zápisu bez mezer musí být den a měsíc ve dvojciferném tvaru)
   3. sestupný zápis 2004-04-01
  • paragraf: § 123
  • symbol &: Černá & Bílá
  • poměry: 1 : 3
  • matematické výrazy: 17 + 9 - 6 *9 / 6 = 26
   • v textu (např. GNU/Linux) se kolem lomítka mezera nepíše
  • oddělovač tisíců: 10 000 000
  • pomlčka:  
  • zkratky: s. r. o., a. s.
  • iniciály křestního jména a příjmení: V. Havel, T. G. M
  • titul před jménem: Ing. Jan Šroubeček
  • titul za příjmením: Jan Šroubeček, DiS., další text (jedná se o vsuvku)
  • víceslovné odborné termíny, jehož jednotlivé části jsou zkratkami: Mac OS X
 • nepoužívejte nerozdělitelnou mezeru:
  • jednotky ve funkci přídavného jména: 100W žárovka, 12° pivo, úhel 360°
  • procenta ve smyslu přídavného jména: 3% úrok (tříprocentní úrok)
  • lomítko: km/h
  • desetinná čárka: 23,4
  • násobky: 10krát, 10násobně, 10× (10×)
  • sportovní výsledky: Ostrava-Jablonec: 0:0
  • čas (hodina se píše bez počáteční nuly, minuty a sekundy jsou vždy dvojciferné):
   • 5.32:15,147 h (5 hodin, 32 minut, 15 sekund a 147 tisícin sekundy)
   • 5.32 h (5 hodin, 32 minut)
   • 32:15 min (32 minut, 15 sekund)
   • 15,147 s (15 sekund a 147 tisícin sekundy)
 • rozlišujte pomlčky (–) –a spojovníky (-)
  • pomlčka je obklopena zleva nerozdělitelnou mezerou a zprava tzv. „bílým znakem“
  • spojovník spojuje slova přímo bez žádných mezer
 • rozlišujte české „kulaté“ uvozovky (dolní 99 „a horní 66 “) a anglické "rovné"
 • tečka na konci věty se nezdvojuje
 • za tečkou následuje mezera, ne před ní

Bližší informace: