Hlavička dokumentu

Obsah hlavičky dokumentu <head>prohlížeče přímo nezobrazují, mohou ho ovšem zpřístupnit jiným způsobem.

Např. vizuální prohlížeče mohou:

 • zobrazovat navigační lištu (např. Opera)
 • umožnit výběr vzhledu dokumentu

Název dokumentu <title>

 • povinný pro každý dokument (právě jednou)
 • obsahem může být pouze text (včetně znakových entit)
 • nemůže obsahovat žádné elementy, ani komentáře
 • měl by vystihovat obsah dokumentu:
  • nadpis stránky ve výsledku vyhledávání
  • velká priorita pro vyhledávače
  • název ukládaného souboru
  • neuvádějte u všech stránek stejný titulek
 • neměl by obsahovat:
  • nadbytečná slova
  • speciální znaky a interpunkční znaménka (aaa Web!)
  • obecné fráze (vítejte, online, web, stránka atd.)

Špatně:

<title>Vojsko</title>
<title>Moje stránky</title>

Dobře:

<title>Velitelství výcviku&nbsp;&ndash; Vojenská akademie</title> 
<title>Tomáš Daněk &#062;&nbsp;životopis</title>

Poznámka: entita &#062; se zobrazí jako znak větší než >

Meta data <meta>

Meta data (informace) – specifikují informace o daném dokumentu.

 • mohou být zpřístupněny uživateli, ale ne jako obsah stránky
 • mohou být využity při ukládání dokumentu do databází
 • užitečné pro vyhledávací roboty

Kódování znaků

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

 Kódování uvádějte v hlavičce dokumentu vždy před prvním textem tj. i před elementem <title> .

Jazyk dokumentu

Primární jazyk dokumentu a sémantická informace o jazyku obsahu dokumentu

<meta http-equiv="content-language" content="cs" />
<meta name="language" content="cs" />

Popis dokumentu

 • zobrazuje se pod odkazem ve výsledcích vyhledávání
 • neměl by být stejný na všech stránkách webu
 • maximálně 256 znaků
 • rozšíření názvu stránky
 • pokud stránka obsahuje stejný obsah ve více jazycích:
  • uveďte pro každý jazyk jeden tento element s atributy xml:langlang
 • měl by
  • být informativní, ale stručný
  • obsahovat jedinečná slova
 • neměl by
  • obsahovat nadpis
  • měnící se informace (cena, datum, čas, adresa, telefon, fax, e-mail, URL atd.)
  • být zakončen výrazy "atd.", "apod."
<meta name="description" content="Resortní vzdělávací a výcvikové zařízení Ministerstva obrany České republiky" />

Klíčová slova

 • nedoporučuje se používat příliš mnoho slov (přibližně 10)
 • slova by měla odpovídat obsahu stránky
<meta name="keywords" content="velitelství,výcvik,vojenská,akademie,Vyškov,vzdělání,kurz,vojsko,armáda" />

Autor dokumentu

Jeden
<meta name="author" content="all: Odbor informačních technologií (OIT) VeV-VA; oit@ispovy.acr" />
Více
<meta name="author" content="code: Tomáš Daněk (Tomas Danek); tomas.danek@ispovy.acr" />
<meta name="author" content="style: Petr Novák (Petr Novak); pepa@z-depa.cz" />
<meta name="author" content="scripts: Petr Kozina; kozina@skriptovani.com" />

Webmaster dokumentu

<meta name="webmaster" content="Bc. Tomáš DANĚK (http://tomas.dankovi.info/)" />

Copyright dokumentu

<meta name="copyright" content="2009 Velitelství výcviku&nbsp;&ndash; Vojenská akademie - Odbor informačních technologií (oit@ispovy.acr)" />

Stylový jazyk

Pokud používáte u elementů atributy styleje vhodné doplnit do hlavičky:

<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
Implicitní (výchozí) styl dokumentu
<meta http-equiv="default-style" content="nazev-stylu" />

Skriptovací jazyk

<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />

nebo

<meta http-equiv="content-script-type" content="text/vbscript" />

Automatické obnovení dokumentu

Počet sekund do obnovy dokumentu – použitelné např. u webových kamer

<meta http-equiv="refresh" content="10" />

Cache (paměť) prohlížeče

Neukládat dokument do cache

Používejte pouze u webů, které velmi často mění svůj obsah (webové kamery, zpravodajství, webová fóra atp.)

<!-- dokument se nesmi ukladat do cache -->
 <!-- CACHE - MSIE -->
  <meta http-equiv='cache-control' content='must-revalidate, post-check=0, pre-check=0' />
  <meta http-equiv='pragma' content='public' />
 <!-- CACHE - MSIE end -->
 <!-- CACHE - other browsers -->
  <meta http-equiv='cache-control' content='no-cache' />
  <meta http-equiv='pragma' content='no-cache' />
  <meta http-equiv='expires' content='-1' />
 <!-- CACHE - other browsers end -->
<!-- end: dokument se nesmi ukladat do cache -->
Platnost dokumentu k uvedenému datu

Po uvedeném datu žádá prohlížeč o obnovení dokumentu (neuvádějte hodnotu nula), hodnota -1 znamená neukládat do cache viz víše:

<meta http-equiv="expires" content="Thu, 30 Dec 2002 15:17:45 GMT" />
Platnost dokumentu od posledního požadavku

Dokument je platný (může být nahráván z cache prohlížeče) jeden týden tj. 604 800 s od posledního požadavku:

<meta http-equiv="cache-control" content="max-age=604800, must-revalidate">

Dokument je platný (může být nahráván z cache prohlížeče) jeden den tj. 86 400 s od posledního požadavku:

<meta http-equiv="cache-control" content="max-age=86400, must-revalidate" />

 Dublin Core

Soubor metadatových prvků, jehož záměrem je usnadnit vyhledávání elektronických zdrojů.

<meta name="DC.Title" content="Velitelství výcviku&nbsp;&ndash; Vojenská akademie" />
<meta name="DC.Identifier" content="http://www.vavyskov.cz" />
<meta name="DC.Language" content="cs" />

 Informace pro vyhledávací roboty

Klíčová slova:

 • index: indexovat URL a obsah
 • follow: následovat URL odkazy
 • snippet: okolo výsledku vyhledávání zobrazit část textu
 • archive: vytvořit a archivovat snímek stránky

Indexovat obsah, následovat odkazy, okolo výsledku vyhledávání zobrazit i část textu a archivovat snímek stránky:

<meta name="robots" content="index,follow" />
<meta name="googlebot" content="index,follow,snippet,archive" />

Neindexovat obsah, nenásledovat odkazy, okolo výsledku vyhledávání nezobrazovat část textu a nevytvářet snímek stránky:

<meta name="robots" content="noindex,nofollow" />
<meta name="googlebot" content="noindex,nofollow,nosnippet,noarchive" />

Klíčová slova bez a se záporem no je možné i kombinovat.