Souhrn 1

  1. Základními prvky (X)HTML jsou elementy, jejich atributy, znakové entity a samozřejmě text, který reprezentuje informace samotné.
  2. Syntaxe jazyka (X)HTML je vyjádřena v DTD (Document Type Definition). Jedná se o textový soubor, kde se nacházejí deklarace (stanovení) všech povolených elementů, jejich atributů a jejich povoleného obsahu.
  3. (X)HTML dokument je obyčejný textový soubor v určitém kódování, jenž je uvedeno v XML deklaraci a pomocí elementu <meta>. Univerzálním řešením je používat kódování UTF-8. Pro češtinu je také možné použít ISO-8859-2 nebo windows-1250.
  4. (X)HTML dokument je celý uzavřen v elementu <html> a skládá se ze dvou základních částí: hlavičky <head> a těla <body>.
  5. Každý (X)HTML dokument by měl ve své hlavičce obsahovat informaci o kódováníjazyku dokumentu.
  6. Hlavička dokumentu musí obsahovat element <title>.