Print

Funkce print stejně tak konstruktor echo slouží pro vypsání obsahu na obrazovku.

Print je o něco málo pomalejší než echo, ale zato vrací hodnotu True nebo False. Způsob použití se dále liší při výpisu proměnné.

<?php
  $text = print "Jak se mate?"; // s echo toto neni mozne
  if($text) {
    echo “Výpis úspěšný:)“;
  }
?>

 Funkce print_r umožňuje navíc i vypsat obsah pole:

<?php
  $pole = array ('a' => 'délka', 'b' => 'šířka', 'c' => array ('x', 'y', 'z'));
  print_r ($pole);
?>