Eclipse

Vývojové prostředí (IDE – Integrated Development Environment) primárně určeno pro vývoj aplikací v jazyce Java podporující i další programovací jazyky (C/C++, PHP, UML, HTML, XML).

Základní verzi Classic je možné rozšířit pomocí pluginů. Pro usnadnění integrace požadovaných rozšíření vznikly takzvané subprojekty např. Eclipse for PHP Developers (PDT – PHP Development Tools).

Instalace

sudo aptitude install eclipse

Nastavení

 • v Eclipse, Preferences, General, Workspace, Text file encoding nastavit na: UTF-8
 • v Eclipse, Preferences, PHP, Editor, Code folding odškrtněte Enable folding
 • v Eclipse, Preferences, General, Editors, Text Editors
  • Displayed tab width: 2
  • zaškrtněte Insert spaces for tabs
  • zaškrtněte Show print margin
   • Print margin column: 80
 • v Eclipse, Preferences, General, Editors, Text Editors, Hyperlinking odškrtněte Enable on demand hyperlink style navigation
 • v Eclipse, Preferences, Team, Ignored Resources přidejte následující patterny:
  • .settings
  • .buildpath
  • .project
 • v Eclipse, Preferences, General, Editors, File Associations přidat *.php a nastavit pro něj jako výchozí PHP editor
 • (v Eclipse, Preferences, General, Context Types, PHP Content Type přidat:
  • .module
  • .install
  • .profile
  • .theme)

Vyhledávání:

 • Ctrl(Cmd) + F (aktuální dokument)
 • Ctrl + H (projekt/workspace)
  • pomocí tlačítka Customize je možné upřesnit vyhledávání např. nechte zatrženo jen File Search

Remote System Explorer perspective:

 • New, Connection – FTP připojení
 • New, Filter (kontextová nabídka adresáře Files) – umožňuje vytvořit "záložku" požadovaného adresáře FTP přípojení

Jako navigátor sekcí je možné používat i Bookmark.

Klávesové zkratky

F3 (deklarace funkce)
Cmd + D (odstraní řádek nebo výběr)
Cmd + O (vyhledávání funkce v dokumentu)
Cmd + Alt + Down (duplikace aktuálního řádku nebo výběru)

Porovnávání souborů

 1. Zvolte požadovné soubory
 2. Z kontextové nabídky zvolte Compare With -> Each Other

Rozšíření

Help -> Install New Software (Junohttp://download.eclipse.org/releases/juno)

 • Marketplace Client – snadné vyhledávání a instalace rozšíření
  • Help, Eclipse Marketplace
 • PDT – PHP Development Tools
  • Windows -> Open Perspective -> Other -> PHP
   • Java perspektivu je možné zavřít z kontextové nabídky
  • v záložce PHP Explorer otevřete kontextovou nabídku (trojúhelníček) a zvolte Filters:
   • odškrtněte *.resources
   • zaškrtněte Name filters patterns a do vstupního pole vložte
    • .settings, .buildpath, .project
 • PHP Tool Integration (PTI)
 • AnyEdit – udržuje kód bez mezer na koncích řádků
 • Aptana Studio – úprava HTML, CSS a JavaScript souborů bez nutnosti vytvářet projekt (stáhněte si Eclipse Plug-in Version a postupujte dle instrukcí)
 • Target Management (RSE) – např. RSE FTP service
  • nastavit pasivní režim na True
  • vytvořit filtr s výchozí cestou
 • FileSync – jednosměrná synchronizace vybraných adresářů (souborů) projektu do cílového umístění
  • workspace -> www (zpětná synchronizace se musí provádět ručně pomocí rsync)
  • z kontextové nabídky zvolte Properties
   • povolte Enable FileSync builder for project
    • exclude .*; .*/; settings.php atd.
   • tlačítkem Add folder zvolte zdrojový adresář
    • v položce Exluded je možné nastavit adresáře a soubory, které se nemají synchronizovat
   • zaškrtněte Allow different target folders
    • nastavte cílový adresář
   • V menu Project povolte Build Automatically
 • EGit - Git Team Provider - propojení s verzovacím systémem Pro GIT
  • stažení repozitáře přímo z terminálu
   • git clone git@git.examples.cz:2211/themes/myrepository.git po nastavení Host git v souboru .ssh/config stačí jen
   • git clone git:themes/myrepository.git
 • Adobe AIR Plug-In for Aptana Studio
 • AXDT – Flex SDK
  • u Windows je třeba v souboru eclipse/plugins/org.axdt.flex4sdk_4.0.0.7219_0/flexsdk/frameworks/flex-config.xml(případně i v air-config.xml) odkomentovat řádek
   <local-fonts-snapshot>localFonts.ser</local-fonts-snapshot>
  • usnadňuje psaní elementů a atributů (Ctrl + mezera) tzv. IntelliSense
   • v SDK 3 všechna
   • v SDK 4 je ta, která jsou již obsažena v dokumentu
  • zobrazení Designviewer
   • NEfunguje tlačítko Import from editor
   • vytváří objekty v SDK 3
  • validace
  • ??? je doporučeno
   • nainstalovat xulrunner ???
   • odstranit soubor ~\.mozilla\eclipse\prefs.js
 • Flex formatter

CASE nástroje

 • EMP (Eclipse Modelling Project)
 • EMF (Eclipse Modelling Project)
 • XMI (XML Metadata Interchanger)
 • eUML2 – reverse engeneering
 • Apolo for Eclipse
 • Generic Eclipse Modeling System
 • Roundtrip engineering
 • Papyrus

GIT

 1. Import repozitáře z GITu
  • File, Import
   • Select
    • Project from Git
   • Select repository source
    • URI
   • Select Git repository
    • URI: git:themes/mythemes.git
   • Branch selection
    • master
   • Local destination
    • Directory: /Users/user/wokspace/mythemes (/home/quickstart/projects/mythemes)
   • Use the New Project wizard (NE – nový projekt vytvořit raději ručně)
    • Select a wizard
     • zvolte PHP Project
    • Create a PHP Project
     • vyplňte Project name
     • zvolte Create new project in workspace
 2. Vytvoření projektu
  • General, Project
   • Name: mytheme
 3. Do pracovního adresáře nakopírovat soubor .gitignoreobsahující soubory, které má Git ignorovat např.:
  • .git
   .gitignore
   .buildpath
   .project
   .settings
   mythemes.esproj
   .DS_Store
 4. Pomocí Team, Share propojte pracovní adresář s projektem.
 5. Pomocí Team, Switch to, New branch si vytvořte svoji vlastní vývojovou větev:
  • Branch name: develop
  • Pull strategy: Rebase
 6. Pomocí Team, Push to Upstream svoji vývojovou větev zpřístupněte.

Nestanardní klávesové zkratky

Source, Formát – nefunguje podle předpokladů (odsazení úrovně vnoření)

usr/lib/eclipse

PřílohaVelikost
gitignore.zip779 bajtů