Porovnání editorů vhodných pro psaní CSS

Při hledání editoru vhodného pro psaní kaskádových stylů (CSS) je důležité, ale velmi obtížné stanovit si své požadavky a seřadit je dle důležitosti.

Porovnání vybraných vlastností CSS editorů
  WebStorm (PhpStorm) Brackets Netbeans Visual Studio Code atom.io Komodo Edit Eclipse + plugin Aptana Studio Notepad Espresso Sublime Text Bluefish Coda BBEdit Fraise
platforma Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux      
cena 1490 Kč (2490 Kč) free free free free free free free 1684 Kč free free 99 $ 40 $ free
české prostředí Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano      
navigátor + víceúrovňová struktura dokumentu Ano, ale pouze navigátor (nezobrazuje komentáře) BluePrint Beta Ano včetně luxusní filtrace       Ano, ale pouze navigátor   Ano     Ano, ale pouze navigátor 1)    
výběr selektoru, vlastnosti, hodnoty Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano (Ctrl+ mezera) Ano Ano (ESC) Ano Ano Ano Ano, ale nepřehledně Ano
zkrácený zápis (mb8 ~ margin-bottom: 8px
mb2e ~ margin-bottom: 2em)
Ano
 
Emmet Ne Ano Ano, ale jen částečně Ne Ne Ne            
vizuální zobrazení barev Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano          
doplňování :/; Ano/Ano Ano/Emmet Ano/Ne Ano/Emmet Ne/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ne Ano/Ne Ano, ale jen částečně Ano  
HTML5 <main> Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne   Ne Ano      
inteligentní nový řádek (<body>Enter<main>Enter) Ano, ale jen částečně Ano, ale jen částečně Ano Ano Ano Ano, ale jen částečně Ano, ale jen částečně Ne (Cmd + Enter) Ano Ne      
(shift) Tab odsazování Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne  Tabster 2) Ano Ano
komentáře zkratka/tlačítko Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka   Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka   Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka   Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka     Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka  
pseudoatributy Ano Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano      
snippets (clips) Ano           Ano   Ano     Ano   Ano
filtr použitých CSS vlastností Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne      
porovnání souborů     Ano     Ano Ano 3)   diff.sugar     Ano, ale jen částečně Ano  
uvozovky u atributů Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano   Ne Ano      
FTP, SFTP, FTP+SSL   FTP-Sync Plus   ftp-sync     Target Management (RSE)   Ano, ale pouze synchronizace a Amazon S3     Ano + WebDAV    
podpora Drupal Ano (splupráce s Drupal komunitou)                          
zvýrazňovač syntaxe YAML/TWIG Ano/Ano 4) Ano/Ano Ano/Ano Ano/Twig Ano/Ne Ano/Ano Ano/Ne Ne/Ne   Ano/Ne Ne/Ne      
podpora SCSS/Less   Ano/Ano   Ano/Ano                    
podpora objektového PHP Ano                          
podpora GIT Ano Brackets Git   Ano     EGit   HTMLBundle.sugar     GitX, Gity    
terminál (SSH přístup) Ano                     Ano    
Zalomení/80 znaků info   Ano / Guidelines   Ano/Ano                    
Žívý náhled   Ano   Live HTML Previewer | vscode-refresh-html                    
Automatická cesta k souborům   Ano   AutoFileName | Path Intellisense autocomplete project paths                  
    ToDo   vscode-todo (+ TODO Highlight)                    
    White Space Sanitizer                        
Validace (HTML/CSS/JS)   Interactive Linter   HTMLHint/Ano/Ano                    
Minify (HTML/CSS/JS)   Brackets File Format | Minifier (neumí HTML)   Ano                    
    SVG Preview                        
poznámky komplexní a "svižné" vývojové prostředí (PHPStorm  obsahuje veškerou funkčnost WebStorm a navíc podporu PHP a databází) více informací viz Brackets  

Can I Use, Beautify, js-beautify

    "líné" prostředí, náročné na HW     doporučováno vývojáří pro jeho rozšiřitelnost   plugins, tips    

1) – použítím vykřičníku na začátku názvu komentáře se z komentáře stává záložka v navigátoru např. /* !header */u CSS, <!-- !header -->u (X)HTML, // !headeru PHP atd.

2) – v Předvolbách systému, Univerzální přístup, Zrak je třeba Zapnout přístup pro asistenční zařízení

3) – označit požadované soubory a v kontextové nabídce zvolit Compare With

4) – Inteligentní zvýrazňování syntaxe zvládající i vnoření různých typů včetně nápovědy (např. při psaní PHP obsahující HTML řetězec obsahující CSS nabídne editor tooltip nápovědu k CSS parametrům)

Editory dle mého názoru nevhodné pro psaní CSS: TextWrangler, TextMate, Arachnophilia, JEdit, skEdit, Smultron, SubEthaEdit, Taco, Style master, ICEcoder, Geany, Kompozer, Amaya, Emacs, Nodepad++. no

phpStorm:

  • jetbrains.com/phpstorm/help/configuring-menus-and-toolbars.html
  • drupal.org/node/1962108 - Setting up PhpStorm for Drupal's Coding Standards
    • confluence.jetbrains.com/display/PhpStorm/Drupal+Development+using+PhpStorm#DrupalDevelopmentusingPhpStorm-CoderandPHPCodeSnifferIntegration
    • lullabot.com/blog/article/configuring-xdebug-osx-mountain-lion
  • confluence.jetbrains.com/display/PhpStorm/Drupal+Development+using+PhpStorm
  • jetbrains.com/phpstorm/help/preparing-for-drupal-development-in-phpstorm.html
  • sitepoint.com/phpstorm-top-productivity-hacks-shortcuts/
PřílohaVelikost
Espresso - klávesové zkratky1.17 MB