Porovnání editorů vhodných pro psaní CSS

Při hledání editoru vhodného pro psaní kaskádových stylů (CSS) je důležité, ale velmi obtížné stanovit si své požadavky a seřadit je dle důležitosti.

Porovnání vybraných vlastností CSS editorů
  WebStorm (PhpStorm) Brackets Netbeans Visual Studio Code atom.io Geany Komodo Edit Eclipse + plugin Aptana Studio Notepad Espresso Sublime Text Bluefish Coda BBEdit Fraise
platforma Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux Operační systém Microsoft Windows Operační systém Mac OS Operační systém Linux      
použitá technologie Java Virtual Machine JavaScript Java Virtual Machine JavaScript / TypeScript Electron (CoffeeScript, Javascript)                    
cena 1490 Kč (2490 Kč) free free free free free free free free 1684 Kč free free 99 $ 40 $ free
IDE Ano Ne Ano Ne Ne                    
české prostředí Ne Ano Ano Ne Ne   Ne Ne Ano Ne Ne Ano      
Volba konce řádků (CRLF<->LF) Ano NewLine (2016) Ne Ano Ano                    
Vzhled (denní/noční režim) Ano Ano   Ano Ano (Dark Mode – automaticky)                    
Rychlá editace (barvy / CSS v HTML atd.) Ano (Alt+Enter) / Ano(Ctrl+Shift+I) Ano/Ano(Ctrl+E)   Ano, ale pro průhlednost u hexa zápisu (#) používá CSS4 / CSS Peek (Alt+F12) color-picker / quck-editor                    
Hromadná editace Ano (Alt | MiddleMouse) Ano (Alt)   Ano (Alt) Ano (Ctrl)                    
Live Preview (file://)
(živý náhled / interakce / bez ukládání / DevTools)
 
LiveEdit Ano/Ano/Ano/Ne
- pouze Chrome
- ruční aktualizace  DevTools (console)
  Live HTML Previewer | vscode-refresh-html browser-plus | livereload | preview                    
Live server (http://, https://)
(živý server / interakce / bez ukládání / DevTools)
Ano/?/?/Ano
(Debug)
    Ano/Ne/Ne/Ano
Live Server
Ano/Ne/Ne/Ano
atom-live-server + preview-plus (bez ukládání?)
                   
Synchronizace změn JavaScript kódu vs Terminál (inline / external) – Debug Ano/?     Ano/Ano                      
Automatická cesta k souborům Ano, ale vyžaduje znát názvy souborů Ano   Ano autocomplete project paths | autocomplete paths                    
Emmet
(Emmet / interaktivní nápověda)
Ano/Ne Ano/Ne   Ano/Ano Ano/Ano                    
Doplňování JavaScript syntaxe v HTML Ano Ne   Ano Ano                    
Náhled souboru (bez nutnosti jeho otevření pro editaci) Ne Ano Ne Ano Ano           Ano        
Větší projekty (nad 30.000 souborů, obsahující např. adresáře node_modules atd.) Ano Brackets Exclude Indexing FileTree   Ano Ano                    
Vestavěný terminál Ano Brackets Shell | Open project in terminal | Console Plus Ano Ano platformio-ide-terminal                    
Vagrantfile/Dockerfile (zvýraznění syntaxe)   Ano/Ne   Vagrant/Ano Ano/Ne                    
Náhled .md souboru Ano Brackets Markdown Preview   Markdown Preview... Ano (Ctrl+Shift+M)                    
Editace .md souboru   Markdown Toolbar     tool-bar-markdown-writer                    
navigátor + víceúrovňová struktura dokumentu BluePrint Beta Ano včetně luxusní filtrace         Ano, ale pouze navigátor   Ano     Ano, ale pouze navigátor 1)    
výběr selektoru, vlastnosti, hodnoty Ano Ano Ano Ano Ano   Ano Ano (Ctrl+ mezera) Ano Ano (ESC) Ano Ano Ano Ano, ale nepřehledně Ano
zkrácený zápis (mb8 ~ margin-bottom: 8px
mb2e ~ margin-bottom: 2em)
Ano
 
Emmet Ne Ano Ano, ale jen částečně   Ne Ne Ne            
vizuální zobrazení barev Ano Ano Ano Ano Ne   Ne Ano Ne Ano          
doplňování :/; Ano/Ano Ano/Emmet Ano/Ne Ano/Emmet Ne/Ne   Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ne Ano/Ne Ano, ale jen částečně Ano  
HTML5 <main> Ano Ano Ano Ano Ano   Ano Ne Ne   Ne Ano      
inteligentní nový řádek (<body>Enter<main>Enter) Ano, ale jen částečně Ano, ale jen částečně Ano Ano Ano   Ano, ale jen částečně Ano, ale jen částečně Ne (Cmd + Enter) Ano Ne      
(shift) Tab odsazování Ano Ano Ano Ano Ano   Ano Ano Ano Ano Ano Ne  Tabster 2) Ano Ano
komentáře zkratka/tlačítko Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka   Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka     Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka   Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka     Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka  
pseudoatributy Ano Ano, ale v Mac OS X s českou klávesnicí nefunguje klávesová zkratka Ano Ano Ano   Ano Ano Ano Ano Ano Ano      
snippets (clips) Ano             Ano   Ano     Ano   Ano
filtr použitých CSS vlastností Ano Ne Ne Ano, ale jen částečně Ne   Ne Ne Ne Ne Ne Ne      
porovnání souborů     Ano       Ano Ano 3)   diff.sugar     Ano, ale jen částečně Ano  
uvozovky u atributů Ano Ano Ano Ano Ano   Ne Ano Ano   Ne Ano      
FTP, SFTP, FTP+SSL   FTP-Sync Plus   ftp-sync       Target Management (RSE)   Ano, ale pouze synchronizace a Amazon S3     Ano + WebDAV    
podpora Drupal Ano (splupráce s Drupal komunitou)                            
EJS       .ejs                      
zvýrazňovač syntaxe YAML/TWIG Ano/Ano 4) Ano/Ano Ano/Ano Ano/Twig Ano/Ne   Ano/Ano Ano/Ne Ne/Ne   Ano/Ne Ne/Ne      
podpora SCSS   Ano   Ano Ano                    
podpora objektového PHP Ano                            
podpora GIT Ano Brackets Git   Ano Ano     EGit   HTMLBundle.sugar     GitX, Gity    
terminál (SSH přístup) Ano                       Ano    
Zalomení/80 znaků info   Ano / Guidelines   Ano/Ano                      
ToDo Ano ToDo   vscode-todo (+ TODO Highlight)                      
    White Space Sanitizer                          
Validace (HTML/CSS/JS)   Interactive Linter   HTMLHint/Ano/Ano                      
Minify (HTML/CSS/JS)   Brackets File Format | Minifier (neumí HTML)   Ano                      
    SVG Preview                          
poznámky komplexní a "svižné" vývojové prostředí (PHPStorm  obsahuje veškerou funkčnost WebStorm a navíc podporu PHP a databází) více informací viz Brackets pomalý

VSCodium (VSCode bez telemetrie)

Can I Use, Beautify, js-beautify,

Drawio Markdown

      "líné" prostředí, náročné na HW     doporučováno vývojáří pro jeho rozšiřitelnost   plugins, tips    

1) – použítím vykřičníku na začátku názvu komentáře se z komentáře stává záložka v navigátoru např. /* !header */u CSS, <!-- !header -->u (X)HTML, // !headeru PHP atd.

2) – v Předvolbách systému, Univerzální přístup, Zrak je třeba Zapnout přístup pro asistenční zařízení

3) – označit požadované soubory a v kontextové nabídce zvolit Compare With

4) – Inteligentní zvýrazňování syntaxe zvládající i vnoření různých typů včetně nápovědy (např. při psaní PHP obsahující HTML řetězec obsahující CSS nabídne editor tooltip nápovědu k CSS parametrům)

Editory dle mého názoru nevhodné pro psaní CSS: TextWrangler, TextMate, Arachnophilia, JEdit, skEdit, Smultron, SubEthaEdit, Taco, Style master, ICEcoder, Geany, Kompozer, Amaya, Emacs, Nodepad++. no

phpStorm:

  • jetbrains.com/phpstorm/help/configuring-menus-and-toolbars.html
  • drupal.org/node/1962108 - Setting up PhpStorm for Drupal's Coding Standards
    • confluence.jetbrains.com/display/PhpStorm/Drupal+Development+using+PhpStorm#DrupalDevelopmentusingPhpStorm-CoderandPHPCodeSnifferIntegration
    • lullabot.com/blog/article/configuring-xdebug-osx-mountain-lion
  • confluence.jetbrains.com/display/PhpStorm/Drupal+Development+using+PhpStorm
  • jetbrains.com/phpstorm/help/preparing-for-drupal-development-in-phpstorm.html
  • sitepoint.com/phpstorm-top-productivity-hacks-shortcuts/
PřílohaVelikost
Espresso - klávesové zkratky1.17 MB