NetBeans IDE

Vývojové prostředí (IDE – Integrated Development Environment) primárně určeno pro vývoj aplikací v jazyce Java podporující i další programovací jazyky (C/C++, PHP, Ruby).

Nenabízí vlastní UML, ale spolupracuje s Visual Pardigm.

Tipy:

 • itnetwork.cz/php/zaklady/wamp-xampp-instalace-apache-mysql-a-php-na-windows-lokalni-server

Instalace

Z repozitářů:

sudo aptitude install netbeans

Spuštění instalace verze stažené z webu:

sudo sh netbeans-x.x-ml-php-linux.sh

Nastavení

Projekt:

 • Choose Project
  • File -> New Project -> PHP Application
 • Name and Location
  • Project name: project_xyz
  • Sources folder: C:\xammp\htdocs\project_xyz
  • PHP version: 7.0
  • Default Encoding: UTF-8
 • Run Configuration
  • Run as: Locale Web Site
  • Project URL: http://localhost/project_xyz

V Nástroje, Zásuvné moduly povolte požadované modly:

 • Dostupné zásuvné moduly
  • HTML Entities
  • PHP
  • PHP Manual Search
 • Stažené
  • FlexBean (Flex Netbeans plugin)
  • Visual Web Page Layouts
  • SelfHTML
  • Drupal Module
  • Spellchecker
  • ImagePlugin
  • jschart
  • Resize Image Action
  • Snap It
  • Accessibility Checker
  • AppPerfect Web Test
  • RegExPlugin
  • Applied Models MDA
  • MagicDraw UML
 • V Soubor, Project Properties, Sources
  • odškrtněte volbu Allow short tag (<?)

Dialogová okna:

 • Okno, Pallete (prvek se vkládá přetažením)
 • Okno, Other
  • Css Preview
  • Css Style Builder

Klávesové zkratky:

 • (Ctrl+)Space – doplňuje atributy
 • Shift+Delete – odstraňuje aktuální řádek