Kódování znaků

Kódování znaků vyjadřuje binární podobu znaků znakové sady a je možné jej určit pomocí:

 • HTTP hlavičky dokumentu
  <?php header("Content-Type: text/html; charset=utf-8"); ?>
 • XML deklarace
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • meta XHTML elementu
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
 • meta HTML5 elementu
  <meta charset="utf-8" />