Základní pojmy

Interpret (User Agent)

Zařízení, které interpretuje (zpřístupňuje, vyjadřuje) webovou stránku:

 • prohlížeče
  • vizuální (počítač, PDA, telefony atd.)
  • nevizuální (zvukové, braillovský výstup atd.)
 • tiskárny
 • vyhledávací a analytické roboty

URI (Uniform Resource Identifier)

Jedinečná identifikace zdroje, obecně použitelná množina na všechny druhy adres.

URL (Uniform Resource Locator)

Jedinečná identifikace zdroje často používaných schémat, která jsou podmnožinou URI.

Definuje:

 • Protokol (http, ftp, file, mailto atd.)
 • Doména (cs.wikipedia.org)
 • Port (80, 21 atd.)
 • Název dokumentu včetně cesty (w/wiki.phtml)
 • Parametry (název "title", hodnota "URL", název "action", hodnota "edit")

Příklad URL pro http protokol:

http://cs.wikipedia.org:80/w/wiki.phtml?title=URL&action=edit

Zavržený (Deprecated)

Zastaralý prvek, který byl nahrazen jiným, nebo bude ze specifikace vypuštěn.