Znakové entity

Používají se pro vyjádření znaků nezávisle na znakové sadě dokumentu.

Příklad znakových entit
Decimální zápis znakové entity Alternativní zápis Grafické vyjádření
ß   β (řecká abeceda)
å   å (norština)
水   水 (čínský znak pro vodu)
&247; ÷ ÷ (děleno)
× × × (krát)
± ± ± (plus mínus)
&8722; − – (minus)
– – – (půlčtverčíková pomlčka, ne spojovník)
— — — (čtverčíková pomlčka)
„ „ „ (počáteční kulatá uvozovka – 99)
“ “ “ (koncová kulatá uvozovka – 66)
‚ ‚ ‚ (počáteční jednoduchá uvozovka)
‘ ‘ ‘ (koncová jednoduchá uvozovka)
’ ’ ’ (apostrof – odsuvník)
» » » (počáteční obrácené franc. uvozovky)
« « « (koncové obrácené franc. uvozovky)
® ® ® (registrovaná známka)
© © © (copyright)
¶ ¶ ¶ (znak odstavce)
★   ★ (černá hvězda)
☆   ☆ (bílá hvězda)
✔   ✔ (ano)
✓   ✓ (ano)
✓   ✓ (ano)
✗   ✗ (ne)
✘   ✘ (ne)
✕   ✕ (ne)
✖   ✖ (ne)
‰   ‰ (promile)

Speciální znakové (html) entity

Mají v kódu dokumentu zvláštní význam a proto musí být v běžném textu nahrazovány entitami.

Speciální znakové entity
Decimální zápis znakové entity Alternativní zápis Poznámka Grafické vyjádření
" " quote "
& & ampersand (et) &
' ' (neznají všechny prohlížeče) apostrophe '
&#060; &lt; less than <
&#062; &gt; greater than >
&#160; &nbsp; non-breaking space (patří za jednoslabičné přeložky) "pevná (nerozdělitelná) mezera"
&#8209; N/A

non-breaking hypen

(Dalším řešením může být použití CSS: <span style="white-space: nowrap;">e-mail</span>)

"pevná (nerozdělitelná) pomlčka"
  &thinsp; thin space (Měla by se používat mezi číslem a jednotkou, titulem a jménem, v telefonních číslech atd. Bohužel ne všechny prohlížeče ji interpretují jako nerozdělitelnou.) "tenká" mezera

Převodníky znaků: