Srovnání HTML, XHTML a XML

Stejná technologie

 • elementy (prvky, značky)
  <h1>Nadpis první úrovně</h1>
  <p>Odstavec textu</p>
 • atributy a jejich hodnoty
  <a href="http://www.google.com/">Google</a>

Různé použití

HTML

 • daný počet prvků (elementů)
 • nejednoznačná pravidla (některé elementy uzavírat musíte, některé nesmíte a některé můžete, ale nemusíte atd.)
 • pouze formátovací jazyk (zobrazení dokumentu)
 • pouze pro webové stránky

XHTML

 • specifikace je stejná jako HTML, pouze jsou zde integrována jednoznačná pravidla XML

XML

 • neomezený počet prvků (elementů)
 • jednoznačná pravidla
 • plnohodnotný jazyk
 • použitelnost i mimo web – přenos dat mezi různými systémy a aplikacemi (databáze, vektorová grafika atd.)