Bílé znaky

Mezera, tabulátor a konec řádku

 • Ze začátku a konce blokového prvku jsou bílá místa odstraněna.
  <p>   Mezery a→   →   tabulátory   </p>
 • Více bílých znaků za sebou je nahrazeno jedinou mezerou.
  <p>Mezery   a→   →   tabulátory</p>
  
  <p>
   Mezery
     a
  →   →   tabulátory
  
  </p>

Toto chování umožňuje udržet „pořádek“ v kódu dokumentu.

Zobrazení bílých znaků

Předformátovaný text <pre>

 • blokový element – při zozbrazení začíná a končí novým řádkem
 • zobrazuje bílá místa přesně tak, jako v kódu dokumentu
<pre>

 Předformátovaný text     s mezerami
→   →   tabulátory

a s odřádkováním

</pre>

Pevná (nerozdělitelná) mezera &nbsp;

Prohlížeč (interpret) rozděluje dlouhé texty na řádky v místech, kde jsou mezery (dělení slov neumí).

<p>Jednoslabičné předložky a&nbsp;spojky na&nbsp;koncích rádků
 je vhodné spojovat s&nbsp;následujícím slovem.</p>

Konec řádku <br />

Příklad nového řádku v XHTML:

<address>
 Jméno a příjmení<br />
 Ulice<br />
 Město<br />
 PSČ
</address>

Přídlad nového řádku v HTML:

<address>
 Jméno a příjmení<br>
 Ulice<br>
 Město<br>
 PSČ
</address>

Poznámka:
U hodnot atributů nepoužívejte zlom (konec) řádků z důvodu různého chování prohlížečů.

PřílohaVelikost
bile-znaky.html1.4 KB