Kontejnery

 • nemění uzavřený obsah
 • umožňují označit libovolný obsah (k identifikaci se využívají atributy idclass) a přiřadit mu určité vlastnosti:
  • CSS
  • skripty
  • odlišný jazyk

Neformátovaný blokový element <div>

 • blokový element – při zozbrazení začíná a končí novým řádkem
 • může obsahovat
  • text
  • blokové elementy
  • řádkové elementy
<div id="header">
 <h1>Nadpis první urovně</h1>
</div>
<div id="content">
 <p>První odstavec textu</p>
 <p>Druhý odstavec textu</p>
 <p>Třetí odstavec textu</p>
</div>
<div id="footer">
 <p>SkPoVzd/OIT VAV</p>
</div>

Neformátovaný řádkový element <span>

 • řádkový element – nevytváří souvislý útvar (nachází se v normálním textu)
  • řádkový element nesmí obsahovat blokový element
 • může obsahovat
  • text
  • řádkové elementy

Příklad použití jiného jazyka uvnitř HTML dokumentu:

<p><span lang="en">Copyright</span> SkPoVzd/OIT VAV</p>

Příklad použití jiného jazyka uvnitř XHTML dokumentu:

<p><span xml:lang="en" lang="en">Copyright</span> SkPoVzd/OIT VAV</p>

 

PřílohaVelikost
kontejnery.html1.05 KB