Základní řádkové elementy

Řádkové elementy:

 • nevytváří souvislý útvar tj. nachází se v normálním textu
 • obsahem řádkového elementu nesmí být blokový element

Odkazy <a>

<p>Vyhledávač <a href="http://www.google.com">Google</a></p> 

Odkaz (anchor, tedy kotva, nebo také hyperlink či zkráceně link) je místo v dokumentu, pomocí kterého může uživatel přejít na jiné místo, které se nachází buď v aktuálním dokumentu nebo kdekoli jinde na Internetu (může se jednat o jiný dokument, obrázek, zvuk, video atd).

K přemístění na nové místo dojde po aktivaci odkazu, například kliknutím myší, stiskem klávesy nebo hlasovým příkazem.

 • vizuální prohlížeče zobrazují odkazy
  • podtržené
  • odlišnou barvou od textu
 • vzhled je možné změnit pomocí stylů, ale rozhodně by i potom měly být odkazy dostatečně kontrastní vzhledem k normálnímu textu
 • funkce odkazu
  • pohodlný pohyb po webu pro uživatele
  • obohacení stylu psaní na webu (odkaz vypadá tajemně, vybízí uživatele, aby se podíval, co se za daným odkazem skrývá)
  • pomocí odkazů se po webu pohybují roboti vyhledávačů
 • může obsahovat
  • text
  • řádkové elementy
  • externí objekty (např. obrázek)
  • odkazy se do sebe nesmí vnořovat
 • výskyt
  • pouze v těle dokumentu <body>, ale vždy uvnitř jiného elementu
 • doporučení
  • odkaz musí být jasný i bez kontextu
   • vyhledávací roboti
   • hlasové prohlížeče čtou nejprve seznam odkazů a teprve potom obsah dokumentu (někteří uživatelé postupují obdobně)
  • k úplnému popisu používejte atribut title

Příklad odkazu s více atributy:

<p>Webová standardizační organizace <a href="http://www.w3.org"
 type="text/html" charset="utf-8" hreflang="en" xml:lang="en"
 lang="en" title="The World Wide Web Consortium">W3C</a></p>

Odkaz na pojmenované místo v dokumentu:

<p><a href="#odstavec1">První odstavec</a></p>

Pojmenované místo v dokumentu tzv. kotva:

<!-- kotva -->
<p><a id="odstavec1" name="odstavec1"></a></p>

Pokud si v dokumentu pojmenujete určité místo, můžete se na něj odkazovat tak, že v adrese za jménem dokumentu uvedeme znak # (zvaný též sharp, hash a pod.), následovaný jménem, které jsme místu přidělili.

V XHTML dokumentu je možné se odkazovat na libovolný element s id, ovšem starší prohlížeče podporují pouze element <a> s atributem name.

Atributy namehref můžete použít současně v jednom elementu <a>, což znamená, že jeden element <a> může být zároveň odkazem i cílem jiného odkazu. Pokud ale element <a> slouží pouze jako cíl jiného odkazu, potom byste zde neměli používat žádné z atributů pro bližší určení zdroje: charset, type, hreflang, relrev.

U odkazů využívejte textu s významem odkazu. Nepoužívejte nic neříkající odkazy.

Příklad:

 • Špatně:
  • statistiku návštěvnosti si můžete zobrazit zde (nevhodné jak pro lidi, tak pro vyhledávače)
 • Dobře:

Důraznější zvýraznění <strong>

<p>Text psaný <strong>tučně</strong>.</p>

Poznámka:
Logicky formátovaný textový element <strong> je zhlediska přístupnosti webu vhodnější než fyzicky formátovaný prezentační element <b>.

Zvýraznění (emphasis) <em>

<p>Text psaný <em>kurzivou</em>.</p>

Poznámka:
Logicky formátovaný textový element <em> je zhlediska přístupnosti webu vhodnější než fyzicky formátovaný prezentační element <i>.

Horní index <sup>

Příklad 23:

<p>2<sup>3</sup></p>

Dolní index <sub>

Příklad H2O:

<p>H<sub>2</sub>0</p>

Citace (quote) <q>

Kratší citace uvnitř textu. Kolem textu by se ve vizuálním prohlížeči měly automaticky doplnit uvozovky podle jazyka, v kterém je dokument psán.

<p>Citace: <q>Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, 
 než armáda lvů, kterou vede beran</q>, řekl kdysi <cite>Napoleon
 Bonaparte</cite>.</p>

Citovaný zdroj <cite>

Tento element označuje citovaný zdroj, odkaz na další zdroje nebo citaci (jména osob, organizací apod.).

Zkratka (abbreviation) <abbr>

Označuje zkratku, jejíž plné znění by se alespoň při prvním výskytu v dokumentu mělo nacházet v jeho atributu title (XHTML, URI, ČR, ÚV KSČ apod.).

<p>Používáme rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk <abbr
 title="EXtensible HyperText Markup Language">XHTML</abbr>.</p>

Zkratkovité slovo <acronym>

Tento element se používá k uzavírání zkratkových slov. Ty se narozdíl od zkratek vyslovují většinou jako jedno slovo, ne po jednotlivých písmenech. Pravidla pro použití atributu title jsou zde stejná jako u elementu abbr (Čedok, NATO, NASA apod.).

<p>Zkratkovité slovo <acronym title="Československá dopravní
 kancelář">ČEDOK</acronym>.</p>

Definice (definition) <dfn>

Obsahem tohoto elementu je pojem nebo definice.

<p>Definice: <dfn>Lednička</dfn> se&nbsp;obvykle používá
 k&nbsp;chlazení potravin.</p>

Počítačový kód <code>

Používá se k označení počítačového nebo programového kódu.

<p>Odkaz se&nbsp;v&nbsp;(X)HTML vytváří pomocí elementu
 <code>a</code>.</p>

Výstup programů <samp>

Vyznačuje vzorový výstup programů, skriptů apod.

Proměnná <var>

Označuje proměnnou, její vzorovou hodnotu apod.

Text zadávaný uživatelem (keyboard) <kbd>

Indikuje text, který má být zadán uživatelem.

<p>Do následujícího pole vložte svůj <kbd>rok narození</kbd>.</p>

Zvětšené písmo <big>

Velikost textu bude o jednu úroveň větší než okolní text.

Zmenšené písmo <small>

Velikost textu bude o jednu úroveň menší než okolní text.

Neproporcionální písmo (teletype text) <tt>

Všechny znaky písma jsou stejně široké (napodobení psacího stroje nebo dálnopisu).

Neformátovaný kontejner <span>

Viz Kontejnery

PřílohaVelikost
elementy-radkove.html6.07 KB