Obrázková mapa

Obrázkové mapy umožňují pomyslně rozdělit objekt (obrázek) na oblasti, kterým lze přiřadit nějakou akci, např. přechod na jinou stránku nebo spuštění skriptu.

"Klasická" obrázková mapa

<p>
 <img src="files/images/organizacni-diagram-oit.png" height="118"
  width="470" usemap="#map" alt="Organizační diagram OIT"
  title="Organizační diagram Odboru informačních technologií" />
 <map id="map" name="map">
  <area href="#OdDS" shape="rect" coords="5,82,78,115"
   title="Oddělení datových sítí" alt="OdDS" />
  <area href="#OdProIS" shape="rect" coords="82,82,155,114"
   title="Oddělení provozu informačních systémů" alt="OdProIS" />
  <area href="#OdUPod" shape="rect" coords="160,82,233,114"
   title="Oddělení uživatelské podpory" alt="OdUPod" />
  <area href="#OdKnSl" shape="rect" coords="237,82,311,114"
   title="Oddělení knihovnických služeb" alt="OdKnSl" />
  <area href="#OdMT" shape="rect" coords="314,82,387,113"
   title="Oddělení multimediální tvorby" alt="OdMT" />
  <area href="#VydOd" shape="rect" coords="392,82,465,114"
   title="Vydavatelské oddělení" alt="VydOd" />
 </map>
</p>

Bezbariérová obrázková mapa s přístupnou navigací

<object data="files/images/organizacni-diagram-oit.png" height="118"
 width="470" type="image/png" usemap="#map1"
 title="Organizační diagram Odboru informačních technologií" />
 <map id="map1" name="map1">
  <p>
   <a href="#OdDS" shape="rect" coords="5,82,78,115"
    title="Oddělení datových sítí">OdDS</a> |
   <a href="#OdProIS" shape="rect" coords="82,82,155,114"
    title="Oddělení provozu informačních systémů">OdProIS</a> |
   <a href="#OdUPod" shape="rect" coords="160,82,233,114"
    title="Oddělení uživatelské podpory">OdUPod</a> |
   <a href="#OdKnSl" shape="rect" coords="237,82,311,114"
    title="Oddělení knihovnických služeb">OdKnSl</a> |
   <a href="#OdMT" shape="rect" coords="314,82,387,113"
    title="Oddělení multimediální tvorby">OdMT</a> |
   <a href="#VydOd" shape="rect" coords="392,82,465,114"
    title="Vydavatelské oddělení">VydOd</a>
  </p>
 </map>
</object>

Vzhled v IE7- je možné upravit pomocí JavaScriptu.