Změny obsahu

Elementy <del><ins> se používají v situacích, kdy je třeba návštěvníka informovat o změně obsahu dokumentu.

Oba elementy se mohou chovat jako blokové i řádkové, ale ne současně. Tzn. pokud vystupují jako řádkové (např. jsou obsaženy v elementu <p>), nemohou obsahovat blokové elementy, jako jsou odstavce nebo nadpisy.

<p>Kurz bude zahájen <del cite="duvod-zmeny.html" datetime="2010-04-17T01:09:03+1:00"> 19. 9. 2010</del><ins>20. 9. 2010</ins>.</p>
<del>
  <p>Kurz bude zahájen: 19. 9. 2010</p>
</del>
<ins>
  <p>Kurz bude zahájen: 20. 9. 2010</p>
</ins>

Oběma elementům je možné přiřadit atribut cite, který by měl obsahovat URL dokumentu, který vysvětluje důvod změny a atribut datetime obsahující specifikuje datum a čas změny (ISO formát). Důvod změny může být obsažen v atributu title.

Odstraněný obsah (delete) <del>

 Bývá zobrazen přeškrtnutý.

Nově vložený obsah (insert) <ins>

 Bývá zobrazen kurzivou.